Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering
stamnett.jpg
Stamnettet – høring
Publisert 04.05.2021
Plan- og bygningsetatens forslag om bygging av nytt stamnett for vannforsyningen i Oslo er nå ute på høring med høringsfrist 18. mai 2021, se lenke:

https://www.oslo.kommune.no/slik-bygger-vi-oslo/ny-vannforsyning-stamnett/planforslaget-for-stamnettprosjektet .

Dette prosjektet berører oss i Idun Syd sterkt. I vårt område skal det bygges et hus på ca. 10 kvadratmeter med sjakt ned til hovedvannledningene. Dette huset med sjakt kan enten bygges på vestsiden av Akerselva på sletta på motsatt side av elva for Idun Syd, kalt Bjølsendumpa (alternativ B1) eller på østsiden av elva mellom elva og Idun Syd (alternativ B2). I det siste tilfellet vil anleggsveien gå mellom Idun Syd og Idun Nord og rundt Lillogata 12. Anleggsperioden er antatt å være 18 måneder. Dersom B2 blir valgt som plassering av hus med sjakt, vil støyen fra byggegropa være så sterk at barnehagen må stenge i 6 uker. I den øvrige byggeperioden må det også antas å være betydelig støy fra bygging og anleggstrafikk.

Så langt har Vann- og avløpsetaten foretrukket alternativ B2. Det har også bydel Sagene. De har vektlagt hensynet til tilgangen til friluftsområdet i Bjølsendumpa foran ulempene for beboere og barnehage i Idun Syd og Idun Nord. Plan- og bygningsetaten anbefaler alternativ B1 fordi de mener at hensynet til beboerne skal veie tyngst.
Idun Syd, Idun Nord og barnehagen samarbeider om en høringsuttalelse. Imidlertid er det viktig at flest mulig engasjerer seg i saken og sender inn en høringsuttalelse. Vi oppfordrer derfor alle beboere i Idun Syd å benytte seg av muligheten til å uttale seg. Vi mener at det er særlig viktig å få fram at ulempene ved alternativ B2 er betydelige for beboerne i Idun Syd og barnehagen i form av støy og trafikkfare. Vi kan ikke unngå dette uten å flytte. Turgåere og andre brukere av Bjølsendumpa har mange lett tilgjengelige alternativer og er bare sjenert at byggevirksomheten i korte perioder. Vektlegging av de ulike hensyn må derfor føre til at anlegget legges på vestsiden av Akerselva, alternativ B1.

Se også lenke: https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/sidinmening/main.asp?idnr=2021034641

Fordelsprogram for beboereLes mer

Været i Oslo

Onsdag
°C
Torsdag
°C
Fredag
°C
Værvarsel fra yr.no

Her er vi

Lillogata 2-12
OSLO, 0477