Det norske flagget

Hvordan ble Norges flagg slik det er i dag?

17.mai-Idun Syd1814 – Norge får egen grunnlov og eget flagg blir drøftet i Stortinget.

1821 – Stortinget nedsetter en flagg komité og vedtar flagget slik vi kjenner det. Fargene er frihetens trikolor og sidestilte Norge med andre frie nasjoner.
Men flagget kunne enda ikke vaie fritt.

1844 – “Sildesalaten” blir til. Dette flagget var en svensk-norsk variant som ble brukt på både orlogs- og handelsflagg. Det venstre øvre hjørnet har svenskt innslag.

1898 – Handelsflagget ble nå det rene norske flagget.

1905 – Den 7.juni ble det unionsoppløsning med Sverige og fra den dagen har både handelsflagget og orlogsflagget vært det rene Norske flagget.

1941 – Under okkupasjonen ble det innført en restriktiv flagglov som kun tillot flagging på  flaggstang. Det vil si at det var forbudt å gå i 17.mai tog å bære      flagget, ha flagget eller dets farger på seg.

1945 – 8.mai frigjøringsdagen – flagget blir et sentralt og kjært symbol på frihet og selvstendighet.

2005 – Det norske flagget feirer 100 år.

Det norske flagget skal alltid behandles med aktelse og ærbødighet. Det skal aldri berøre jorden eller slepe vannet. Det skal heller ikke tjene som underlag eller bakgrunn for noe annet. Flagget skal henge fritt.

Kilde: www.flagg

Flaggtider!
Hovedregelen er at flagget skal heises ved soloppgang, og fires ned ved solnedgang. I løpet av året har vi i Norge et varierende antall timer med dagslys, og derfor har man delt opp flaggtider i to ulike kategorier.
Sommerhalvåret
Om sommeren står solen opp tidlig, og går ned sent. Derfor skal flagget i perioden 1. mars – 31. oktober ikke heises før klokken 08, og ikke fires ned senere enn klokken 21. Selv om det er mørkt klokken 08.00 i denne perioden, kan man heise flagget klokken 08.00. Dersom solen går ned før 21.00,, må man derimot fire flagget før klokken 21.00. Flagget kan altså heises mens det er mørkt, men aldri fires når det er mørkt.
Når på døgnet solen går opp og ned, står ofte på nettsider og aviser.

Vinterhalvåret
For vinterhalvåret gjelder andre flaggtider enn i sommerhalvåret. I perioden 1. november – 28. februar (29. februar ved skuddår) skal flagget ikke heises før klokken 09.00, og fires ned ved solnedgang, men aldri senere enn klokken 21.00.

Flagging fra balkongen er tillatt!
Det er bare hyggelig om folk flagger fra balkongen, og vi har sett at flere har skrudd fast flaggfeste i rekkverket. Flagget heises i perioden mars – oktober kl. 08.00, og fires ved solnedgang, men senest kl. 21.00.

Bilder tatt hos våre naboer – Sameiet Idun Nord

FlaggfesteFlaggfeste2