Akerselva – fugleliv

Langs Akerselva har et yrende fugle- og dyreliv, industrien og urbaniteten til tross. Stokkand og flere måkearter er faste innslag året rundt. Det er også Norges nasjonalfugl, Fossekallen, som gjerne sitter på en stein ute i strykene, der hvor elva bruser som mest. Fossekallen henter maten sin fra elvebunnen, sommer som vinter. Med vingene manøvrerer den seg ned mot elvebunnen hvor den plukker opp maten. Endene og måkene fester i stedet sin lit på at mennesker skal komme og fôre dem med daggammelt brød.

Totalt 106 fuglearter er observert langs elva. God vannkvalitet, variert natur og et grønt «belte» langs elva er noen av forutsetningene for et rikt fugleliv.

Størst er artsmangfoldet blant spurvefuglene, men i trekktiden kommer det også en del andre arter, bl.a. kvinand og laksand. Deriblant flaggspett, fossekall, kjernebiter, kvinand, laksand, stokkand (Om vinteren holder det til over 2400 stokkender), tornskate og vintererle. Ved nedre del er det måker.

SULTNE NABOER

 

 

 

 

 

 

 

 

LITEN STOKKAND ER EN STOR KRIKKAND

GASSLUKT FØRTE TIL EVAKUERING AV F-BLOKKEN
Tirsdag formiddag, 10. januar fikk nødetaten melding om gasslukt i Lillogata. Politibiler, brannbiler og ambulanser stilte opp i Treschowsgate, mens området rundt F-blokka ble avsperret. Med sitt måleapparat søkte brannvesenet etter gass, men fant ingen kilde umiddelbart. Det ble besluttet å evakuere blokken. Brannmenn gikk fra dør til dør og ringte på. Et kryss på døren betyr at de har vært der. De evakuerte beboerne fikk varme seg inne på eldresenteret, på den andre siden av gaten. Planen var at barn og voksne i barnehagen også skulle føres over dit, men før man kom så langt, ble aksjonen avblåst. Det viste seg at kilden til lukten var en renovasjonsbil fra Norsk gjenvinning.

Stokkandstokkand hun

 


 

 

 

Stokkanda er den vanligste fuglearten her, og Akerselva er midtvinters ett av få områder i Oslo med åpent ferskvann. Elva har derfor stor betydning for overvintrende ender.

Både laksand og fossekall er funnet langs elva, noe som er en indikator på at vannkvaliteten er god, for dette er snakk om kresne fugler.

Fossekall

 

 

 

 

 

 

Spurvehauken er observert langs Akerselva. Spurvehauken er den norske rovfuglen som best har tilpasset seg livet i en by. Den har spesialisert seg på å fange byttet i flukt og kan slå ned midt blant spisende duer eller spurver.

Vintererla er en av de sjeldne fuglene langs elva. Den hekker, som fossekallen, gjerne i sprekker i bruer, steinmurer eller andre menneskeskapte konstruksjoner. Den er sett mellom Vøyenbrua og Sannerbrua og ved Frysja.