Nøkler

Følgende nøkler ble overlevert ved innflyttingen i 2012:
• Systemnøkler 3 stk
• Nøkler til leilighet 3 stk
• Postkassenøkler 3 stk
• Nøkkelvrider til inngangsdør 2 stk
• Nøkler til fordelerskap 1 stk

Nøkler til entredør leilighet er ikke del av ett system og kan kopieres hos de fleste låsesmeder. Denne nøkkelen benyttes kun i entredør. Nøkler til fellesarealer er del av ett system.

OBOS Eiendomsforvaltning AS administrerer nøkkelbestillingen for sameiet. Bestilling skjer skriftlig og kan kun foretas av eier av seksjonen (bestilling pr tlf. aksepteres ikke).

OBOS må ha følgende info sammen med bestillingen:
• Bokstaver/tall som står på nøkkelen
• Antall nøkler
• Navn, adresse og mobil/telefon
Bestillingen sendes til Robert Olsen, e-post: robert.olsen@obos.no

En nøkkel koster 300,- pr stk. I tillegg kommer et ekspedisjonsgebyr på kr 250,- per bestilling (uavhengig av antall), samt kostnaden for rekommandert sending.
Nøkkel + kostnader ved forsendelse skal eier betale når nøkkel hentes på Posten. Ekspedisjonsgebyret faktureres av forretningsfører. Beregn ca. to uker fra bestilling til nøkler blir mottatt.