Fuglesikring

Oppfordring til alle: Ikke mat duer, måker, skjærer i sameiet!

Generelt – fuglesikring
Fuglesikring er beskyttelse av hus og bygninger mot fugler. Det er harmløst og skader ikke fuglene under forutsetning at rett system benyttes, er riktig installert og at det regelmessig kontrolleres og vedlikeholdes.

Fugleavvisende pigger kan monteres på kanter og gesimser på bygningens fasade. Dette er tynne stålpinner som er fastmonteres på plastføtter. Piggene er lite skjemmende for fasaden, de er vanskelig å observere på avstand, og de skader ikke fuglene. Dette er derfor en metode som er mye brukt for å få bukt med fugleproblemer.

Vi i Sameiet Idun Syd og Idun Nord, legger opp til å fullsikre hele taket både i ytterkanter og ventilasjons tårn på alle bygninger. Hvis man bare sikrer ytterkanter vil måkene ganske enkelt flytte oppå ventilasjonstårn i stedet for da disse ligger litt høyere og problemet fortsetter. Det ville også være en mulighet f.eks. å sikre bygg D og E som er verst rammet akkurat nå, men så vil måkene flytte over til bygg F dagen etter, kanskje til og med samme dag.

Sikring av et lokalt problem kan bli meget vellykket. Men det å tvinge bort fuglene fører ofte til at problemet overføres til ett annet sted.

Slik fuglesikring benyttes der hvor fuglene har sine hvilesteder og «utsiktsposter». Dette systemet er ikke godt nok der fuglene overnatter, men kraftigere pigger kan ha en effekt ved noen reirplasser. Brukes mot duer, måkefugler og kråkefugler.

Byfugler som skadedyr
Følgende fugler anses som de viktigste skadedyrene i og omkring tettbygde strøk.
Tamdue / klippedue (Columba livia)
Kråkefugler (Corvidae)
Måkefugler (Laridae)

Fuglesikring-måke

Byfugler
Duer, måker og andre fugler er et vanlig syn i bybildet, og bestanden har økt de senere år. De holder til på fasader og torg, stadig på leting etter mat. Byfugler kan forårsake betydelige skader på bygninger og fasader. Duer kan trenge seg inn på loft og i boliger, og i tillegg til måker forurense med masse avføring som medfører spredning av fuglemidd. Denne plagsomme fuglemidden, som forårsaker kløende utslett hos mennesker, er meget vanskelig å utrydde når den først er kommet inn i hus. Disse skadedyrene kan være veldig sta og utholdende så det er viktig å velge et korrekt fuglesikringssystem for forskjellige arter og situasjoner.

bydue

Ulemper med byfugler
Ved å sitte på avsatser, karmer og gesimser tilgriser de vegger, vinduskarmer, markiser og fortau med ekskrementer som inneholder urinsyre som kan etse i stykker bygningsmaterialer. En fasade som har vært infisert over tid er et sørgelig syn, og vil være så godt som umulig å rengjøre. Det er derfor viktig å ta tak i problemet så snart som mulig.

Fuglene kan blokkere takrenner. Ansamlinger av avføring, fjær, reir og døde kropper kan forårsake tetting av avløp, og dermed føre til vannskader på bygningsmasse.

Fugler kan være helseskadelige for mennesker. De kan overføre smittsomme sykdommer. Reir kan også være kilden til uønskede insekter som for eksempel lopper, lus og pelsbiller. Samtidig danner rester og ekskrementer livsgrunnlag for parasitter som hønsemidd og fuglelopper. Disse kan vandre inn og bite mennesker.

Fugler kan forårsake ubehag gjennom ulyd, samt vond lukt fra avføring. Noen større fugler, så som måkefuglene, kan angripe mennesker.

Fuglenes aktivitetsnivå
Man må kunne identifisere fuglene og forstå deres væremåte og vaner. Fuglene som er til sjenanse, er ofte mer intelligente enn hva som er normal oppfatning. Er de tilstrekkelig motiverte har de muligheter til å overliste de fleste Fuglesikringsvarianter. Når et individ har lykkes med å overvinne et system, kommer de andre raskt til å lære seg knepene. Duer spesielt kan være veldig utholdende og sta. Når deres favorittplass på en bygning er blitt sikret får de et behov for å overvinne systemet.

duer0

 

 

 

 

 

 

De som har fått duer som har etablert seg inne på verandaen, må selv ta direkte kontakt med Alfa Skadedyrkontroll,
mobil  991 09 088 ved  Jul Anders Østby –  www.alfaskadedyrkontroll.no

 

Fugleliv langs Akerselva – se mer på Bilder og annet kjekt å vite!