Området rundt Lillogata

 

host-1

1-Smijernsport, Lillogata

1

2-Idun FUS barnehage, smijernsport

Oslo Kommune Vann- og avløpsetaten legger en ny vannledning om lag 50 cm under Akerselvas bunn ut til midten av elva ved Iduns fabrikker på Sandaker. Den krysser Akerselva og vil til slutt munne ut i Riflegata. Vannledningen er en del av overføringsledningen mellom Voldsløkka og Disen, som skal være klar når vanntunnelen mellom Oset og Voldsløkka er ferdig 2015. I vinter lå vannledningen på en støpt kloss i Akerselva for å skåne fiskens gyteperiode før arbeidet startet opp igjen nå i mai 2013.

Idun, avløpsledning

 

 

 

 

 

 

Tillatelse fra Fylkesmannen
Av hensyn til fiskebestanden i elva fikk vi tillatelse av Fylkesmannen til å arbeide i perioden mai til oktober i fjor, og unngikk derfor arbeider i elva denne vinteren. Vi startet graving i elva nå i mai for at rognen som fisken har gytt etter oktober ikke skulle ødelegges.

Støpt en liten ”øy” i Akerselva
Vi stanset arbeidet før vinterens ankomst og vannledningen ble lagt til midten av elva hvor vi støpte en kloss (forankring) for å hindre oppdrift av ledningen. ”Øya” blir fjernet når vi fortsetter å legge ledningen videre under elva i mai. Arbeidet har startet, men på grunn av kvikkleire må vi forankre ned til fjell. «Øya» blir liggende i Akerselva i sommer.
Vi har satt opp et skilt ved elva, så forbipasserende er informert om hva som skjer.

Ferdigstillelse i oktober 2013
Vi startet opp igjen arbeidet i mai 2013 og beregner å avslutte arbeidet før tillatelsen utgår i oktober 2013.

Mer informasjon
Voldsløkka tunnelen mellom Maridalsvannet og Voldsløkka skal sikre trygg vanntransport fra Oset vannbehandlingsanlegg og ned til hovedledningene ved Voldsløkka

Kontaktperson i Vann- og avløpsetaten:
Vidar Clausen, mob. 41 57 73 69

 

Idun-smijernsport

 

3-Gjær og spritfabrikken

3

 

 

 

 

 

 

 

5-Lillogata, blokk F

5

 

6-Idun, fra Treschowsgate