Fra Styret

På denne siden finner du tidligere nyheter fra styret

SØNDAG 1. DESEMBER KL. 18.00 TENNES JULEGRANA. Det blir også i år pepperkaker, varm saft, julemusikk og hyggelige naboer.

Mandag 2. september til torsdag 5. september skal avløpsrørene rengjøres! Arbeidet vil pågå fra klokken 07:30-15:00.

VIKTIG INFORMASJON VED VEDLIKEHOLDSSPYLING!

Kjære beboere/leietagere i Sameiet Idun SydVi ønsker før oppstart å informere dere om viktigheten av at beboere/leietagere i nederste boenhet er tilstede, eller sørge for tilgang. Vi er svært avhengig av tilgang i nederste etasje av sikkerhetsmessige årsaker. All spyling vi foretar i etasjene over skal passere nederste enhet og vi trenger derfor å overvåke denne. Skulle det ikke være tilgang, må vi i de fleste tilfeller avlyse arbeidene denne dagen. Dette medfører at alle beboere må være hjemme enda en dag og det er det mange som ikke setter pris på.

DET ER SVÆRT VIKTIG AT MAN ER HJEMME ELLER FØLGER NØKKELORDNING SOM ER OPPRETTET!

Nøkkelordning: Gravco kan ta imot nøkler ved oppstart av arbeidet klokken 07:30. Har du ikke anledning til å levere din nøkkel til Gravco kan den legges i postkassen til styreleder, Monica Unosen i Lillogata 2, som sørger for at den blir levert videre til Gravco. Nøkler leveres tilbake i postkasse etter at arbeidet er utført. Beboer må påse at både nøkkel og postkasse er godt merket.

VIKTIG INFORMASJON FOR VEDLIKEHOLDSSPYLING:
*Det kan ikke avtales tider for hver beboer, til det er det for mange variabler i arbeidene.
*Vi trenger tilgang til alle leilighetene – er du ikke hjemme må du avtale med nabo eller levere nøkler til oss på området.
*Vi trenger tilgang til vannlås under kjøkkenvask, tøm skap eller fjern skuffer.
*Vi trenger tilgang til sluk i gulv på bad, vi får ikke jobbet fra sluk som er under innredning, kabinett eller badekar.
*Vi starter alltid nederst og jobber oss oppover, derfor er det svært viktig med tilgang til nederste etasje.

Kontaktperson for Gravco er: Terje Hide: 934 66 108 (07.00 – 15.00)
Skulle det være noe utenom denne tiden så send en epost til terje.hide@gravco.no
www.gravco.no Døgnvakt 22308420 / 08420 post@gravco.no
Til beboere i Sameiet Idun Syd
Pass på at du er hjemme den dagen det vil pågå arbeid i din oppgang, eller at du har levert nøkkel i henhold til nøkkelordningen. Hver dag vil en representant fra styret vil være tilgjengelig.
Adresse
Dato for spyling
Kontaktperson i styret
Telefon til kontaktperson
Lillogata 2
Mandag 2. september
Monica Unosen
975 86 789
Lillogata 6
Tirsdag 3. september
Cecilie Hotvedt
911 91 919
Lillogata 10
Onsdag 4. september
Steinar Undrum
915 34 382
Lillogata 12
Torsdag 5. september
Steinar Undrum
915 34 382
Beboerinfo-Vedlikeholdsspyling-Lillogata-2-610-og-12Last ned
Sameiet-Idun-Syd-Beboer-info-Viktig-Info-om-tilgang-1-EtgLast ned
SPRINKEL-KILE-VANN-STOPPER
Dersom du skulle være så uheldig å få slått ut den røde splinten i sprinkelanlegget vil det strømme ut 70 liter vann per minutt. Styret deler derfor ut en kile til hver boenhet. Dyttes kilen inn som illustrert på bildet vil vannet stoppe. (Nb! Ikke forsøk dette så lenge den røde splinten står i …)
Kilen henges på dørklinken mellom 21.00 og 22.00 mandag 19. august.
Ta godt vare på den!

LADERE OG VANNSKADEOPPFØLGING (oppdatert 3. Juli)
Istallasjonen av ladere i garasjen er nå ferdigstil og det er bare å begynne å benytte laderne.Recover har hatt befaring etter vannlekkasjen i bodområdet – Lillogata 10, og de kunne ikke finne noen varige skader på bygningsmassen. De sa at dersom det skulle dukke opp problemer i ettertid, så hadde de registrert saken, og at det da bare var å ta kontakt.
Styret har meldt skaden på bygningen til Sameiets forsikringsselskap Tryg forsikring. Den enkelte bodeiere må melde evt skader på ting som oppbevares i bodene til eget forsikringsselskap under innboforsikringen.
Selve skaden på røret vil bli reparert av GK-rør. Det er satt inn vifte i bodområdet for få en raskere opptørking av bodområdet slik at vi kan unngå senskader i form av sopp og mugg.
Styret ber de enkelte bodeiere om fjerne ting i bodene som har suget opp vann f.eks pappesker og møbler av spon som har stått på gulvet. Det gir mye raskere tørking.»

Styret Idun Syd ønsker alle en riktig god sommer!
SISTE ANGÅENDE STRØMSTANS:
Det skal det være mulig å gjøre jobben uten strømstans på anlegget, men i tilfelle vil varigheten bare bli 10 – 30 minutter. Styret blir varslet i forkant slik at det kan varsle med SMS.
Oppdatert: 24. juni 2019

Tidligere melding:
I forbindelse med installasjon av infrastruktur til ladestasjoner vil det bli en strømutkobling med varighet på 2 – 4 timer en gang i løpet av perioden fram til midten av juni måned. Strømutkoblingen rammer bare fellesanlegg – inkludert heiser. Ikke leiligheter. Det vil bli sendt ut SMS-varsel i forkant og heisene vil bli stoppet før strømmen tas.
FØLGENDE HAR PER 12. juli (kl. 20.30) SENDT INN KUNDEREGISTRERINGSSKJEMA OG ØNSKER LADESTASJON SÅ SNART SOM MULIG.
U002 – U003 – U004 – U009 – U011 – U012 – U013 – U015 -U016 – U017 – U021 – U028 – U032 – U033 – U035 – U038 – U049 – U050 – U051 – U052 – U054 – U055 – U063 – U066 – U067 – U069 – U070 – U075

ARBEIDER MED INSTALLASJONENE BEGYNTE ETTER PLANEN I MIDTEN AV FØRSTE UKE I JUNI
ØNSKER DU LADESTASJON INSTALERT PÅ DIN GARASJEPLASS I NÆRMESTE FRAMTID?
Vennligst last ned vedlagte kontraktskjema nedenfor (Word doc), fyll ut og returner det til styret@idunsyd.no – gjerne som en pdf- fil.
PRISTILBUDET: Ladestasjon kan leveres i garasjen for 16.800 + Mva pr enhet, inntil 10 meter fra stamkabler. Da levere vi ladestasjoner av typen ZapCharger PRO, som kan levere opp til 22kW fordelt på 3 faser på 400 V TN nett, ferdig programmert og montert.
5% reduksjon i pris dersom en bestilling på minst 8 plasser sendes inn samtidig.
Ytterligger informasjon finnes på https://www.zaptec.com/no/
Kunderegistreing-kunderLast ned
Tilbud-Infrastruktur-til-elbil-226854-UtskriftLast ned
Savner du sommer-bildekk og jekk fra din plass i garasjen.
Ta kontakt med styret. styret@idunsyd.no
FEIING AV UTEAREAL. FREDAG 12. APRIL

Da det fortsatt var en del snø og is igjen utenfor Lillogata 2-4-6 lot det seg ikke gjøre å feie bort all grusen. Det blir derfor en ekstrafeiing i begynnelsen av mai.
VASKING AV GARASJEANLEGGET FREDAG 3. MAI.
ALLE BILER, SYKLER OG LØSØRE MÅ UT INNEN KL. 8.30

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE, 19. mars 2019
Tid: kl.19.00. Sted: Treschows Hus
Innkallingen inneholder sameiets årsrapport og regnskap for 2018. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for sameiet ved å møte opp på årsmøtet. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte Sameiet Idun Syd det kommende året.

Hvem kan delta på årsmøtet?
Alle seksjonseiere har rett til å delta i årsmøte med forslags-, tale-, og stemmerett. For boligseksjoner har også seksjonseiers ektefelle, samboer eller et annet medlem av seksjonseiers husstand rett til å være tilstede og til å uttale seg. Det kan avgis kun en stemme pr. seksjon. Seksjonseieren har rett til å møte ved fullmektig.

Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.
7244- Idun syd samLast ned
RegistreringsblankettLast ned
TIL SEKSJONSEIERE I SAMEIET IDUN SYD — ORDINÆRT ÅRSMØTE 2019

Det vises til eierseksjonslovens § 41: ”Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av juni. Styret skal på forhånd varsle seksjonseierne om dato for møtet og om siste frist for å innlevere saker som ønskes behandlet.”

Sameiet Idun Syd vil avholde ordinært årsmøte 19.03.2019. I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes.

Forslag som seksjonseier ønsker behandlet av årsmøtet må være mottatt av styret senest 10.02.2019.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av årsmøtet må det: – gå klart frem at saken ønskes behandlet av årsmøtet – formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over.
Forslagsstiller anbefales å oppgi kontaktinformasjon (mobil/e-post) for eventuelle avklaringer/spørsmål knyttet til forslaget.
Forslag sendes til styreleder i Sameiet Idun Syd Rune Helgeland Lillogata 12 0484 Oslo
Ev: e-post: styreleder@idunsyd.no
KANDIDATER TIL VALG PÅ SAMEIEMØTET TIRSDAG 19. MARS 2019

Valgkomiteen ønsker å gi alle sameiere mulighet for å påvirke de valgene som skal gjøres. Styremedlemmene velges for to år av gangen, og varamedlemmene velges for 1 år. Å sitte i styret gir en god innsikt i hvordan sameiet driftes og er en interessant og viktig oppgave. Det skal også velges 3 medlemmer til valgkomiteen.
Valgkomiteen ønsker en balansert fordeling mellom kjønnene, spredning i alder, og at alle blokker er representert.
Vi trenger kandidater til tre faste medlemmer og 2 varamedlemmer til årets valg. Det skal også velges medlemmer til valgkomiteen. Vi ber de som er interessert i å delta i styrearbeid om å ta kontakt eller gi et tips om noen du tror kan være egnet og motivert. Har du spesiell erfaring innenfor et fagfelt eller annen erfaring som du tror kan være relevant, så skriv gjerne noen ord om det. Sent en e-post eller ring til et av medlemmene i valgkomiteen.

Walborg Krosshaug: walborgkrosshaug@hotmail.com 971 184 02
Unni Kirste: umk@getmail.no 917 144 60
Heidi Nordin heidi.nordin@uke.oslo.kommune.no 906 124 32

FRIST TIL Å MELDE SEG ER 27. FEBRUAR
INGEN MELDING FOR TIDEN OM AT VENTILASJONSANLEGGET HAR STOPPET
HEISEDØRER, INNGANSDØRER OG GARASJEPORT
Heisedørene og inngangsdørene er svært sårbare for singel/småstein. Vennligst hjelpe til med å fjerne dem slik at dørene går igjen. (I verste fall går ikke heisedøren opp).
Gladnyhet: Garasjeporten kan nå åpnes med nøkkel fra førersiden!
VANN I GARASJEN
Flere av garasjeplassene har vært ganske våte i januar måned. Det skyldes snø som ble brakt inn med bilene. Det er ikke sluk i gulvet, som fjerner dette vannet. Det vil hjelpe mye om snø fjernes fra bilene før innkjøring – spesielt den kompakte snøen bak forhjulene. Det har blitt sendt ut en henstilling per SMS til alle beboere om at snø fjernes før innkjøring.
BRANNALAM I LILLOGATA 2
Litt før kl. 22.00 tirsdag kveld 5. februar gikk brannalarmen i Lillogata 2. Den ble utløst av en brødrister i tredje etasje. Beboerne forlot bygningen rolig og fattet.
BRANNVERNBEFARING TORSDAG 7. FEBRUAR KL. 17:00 – 21:00
Dette er etter avtale med Sameiet Idun Syd og er en årlig befaring for alles sikkerhet. Har du ikke mulighet til å være hjemme denne kvelden vil de komme tilbake onsdag 13. februar mellom kl. 17:00 og 21:00.
Norsk Brannvern vil foreta en kartlegging av brannsikkerheten og utføre enkle kontroller. Teste, samt bytte batterier i røykvarslere og utføre enkel kontroll av slukker. Dette er en del av styrets systematiske HMS-arbeid for økt brannsikkerhet for alle beboere.
Det er viktig at Norsk Brannvern får komme inn i samtlige boenheter.
Ved spørsmål, vennligst kontakt styret@idunsyd.no

CONTAINER: 23. – 26. APRIL 2019

FEIING: Fredag 12. APRIL 
Ekstra feiing i mai da det fortsatt lå noe snø igjen i området utenfor Lillogata 2 – 4 – 6

DØR-STRØM-SELGERE
Det er flere som har hatt besøk av to unge kjekke menn som påstår at deres arbeidsgiver har inngått en avtale med styret – en avtale som gir beboerne mulighet til å tegne en svært gunstig strømavtale. Dette er ikke sant. Styret inngår ikke slike avtaler med dørselgere.

JULETRE-TENNING SØNDAG 2. DESEMBER KL. 18.00
Litt duskregn hindret ikke gjennomføringen av den tradisjonsrike julegrantenningen utenfor Lillogata 12 – med julemusikk, pepperkaker, varm husholdningssaft – samt hyggelige naboer!

VENTILASJONSANLEGGET I LILLOGATA 6 HAR STOPPET OPP
Styret har bestilt montør – som kommer i morgen mandag 12. januar
Siste (mandag 12. november kl. 7:00): Feil på et aggregat. det vil bli byttet i løpet av dagen.
Siste (mandag 12. november kl. 15:00): Aggregatet er fikset.

MONTERING AV BRANNVARSLER
Torsdag kveld 1. november:
Det er lovpålagt at alle leiligheter skal ha en brannvarsler i stua. Den skal monteres minst 50 cm. fra vegg. For dere som allerede har brannvarsler i stua – kan montere utlevert brannvarsler for eksempel i soverommet. Dersom du har spørsmål eller behov for assistanse med montering – ta kontakt med styret: styret@idunsyd.no

SPØRREUNDERSØKELSE OM EL-BIL-LADING
9. oktober får eierne av leiligheter i Idun Syd en e-post fra SurveyMonkey. Det er en rådgivende spørreundersøkelse som styret i Idun Syd sender ut for å lodde stemningen mhp el-bil lading i garasjeanlegget. Vennligst svar på undersøkelse – snarest mulig.

Det blir årlig testing av brannalarm onsdag 13. juni 2018
Det er ingen brannøvelse – du behøver ikke å forlate leiligheten.

VASKING AV GARASJEANLEGGET 25. APRIL –
BILER OG «LØSØRE» MÅ FJERNES
Garasjeanlegget må tømmes for biler, sykler og løse gjenstander. Den manuelle feiingen fra kanter og hjørner kan forårsaker noe støv. Vi tar ikke ansvar for eventuelle skader eller nedstøving på hensatte biler og løse gjenstander. Oppstart kl. 8.00

CONTAINER KOMMER 23. – 26. APRIL

VÅRRENGJØRING I OSLO
Treschows Gate (Strekning: Bentsebrugt – Sandakervn
2. mai klokken 19.00 – 07.00: Parkering forbudt på grunn av vårrengjøring

Lillogata : Strekningen Treschows Gate – Ende Blindvei
8. mai klokken 07.00 – 19.00: Parkering forbudt på grunn av vårrengjøring

7244 Idun syd sameie -2017

SUSING I RØR
AF og GK Rør skal utbedre sprinkleranlegget i garasjen. Dette medfører at sprinkleranlegget vil være ute av funksjon på dagtid. I tillegg kan det forekomme susing fra ventilasjonsanlegget. Arbeidet starter onsdag 4. april og er forventet ferdigstilt i løpet av inneværende uke.

FJERNING AV EIERLØSE SYKLER TORSDAG 23. MARS
Styret har beslutte å fjerne alle eierløse sykler – det vil si sykler som fortsatt er merket med rød strips etter onsdag 22. mars. Du må selv fjerne påsatt rød strips på din sykkel innen nevnte tid, enten den står ute, i en av sykkelbodene eller i garasjen.

VELKOMMEN TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE I SAMEIET IDUN SYD TORSDAG 12. APRIL
TORSDAG 12. april  –  kl. 18.00 i Treschows hus, Treschows gate 2

BRANNVERNBEFARING ONSDAG 21. FEBRUAR KL. 17:00 – 21:00
Dette er etter avtale med Sameiet Idun Syd og er en årlig befaring for alles sikkerhet. Har du ikke mulighet til å være hjemme denne kvelden vil de komme tilbake mandag 26. februar mellom kl. 17:00 og 21:00. Norsk Brannvern vil foreta en kartlegging av brannsikkerheten og utføre enkle kontroller. Teste, samt bytte batterier i røykvarslere og utføre enkel kontroll av slukker. Dette er en del av styrets systematiske HMS-arbeid for økt brannsikkerhet for alle beboere.
Det er viktig at Norsk Brannvern får komme inn i samtlige boenheter.
Ved spørsmål, vennligst kontakt styret@idunsyd.no

VANN I GARASJEANLEGGET
Flere av garasjeplassene har vært ganske våte i januar måned. Det skyldes snø som ble brakt inn med bilene. Det er ikke sluk i gulvet, som fjerner dette vannet. Innleid vaktmestertjeneste har nå med vann(støv)suger sugd opp det meste av vannet – mellom 100 og 200 liter per plass. Det vil hjelpe mye om snø fjernes fra bilene før innkjøring – spesielt den kompakte snøen bak forhjulene.

GARASJEPORT TIL FELLESANLEGGET ÅPNES IKKE MED NØKKEL
Garasjeporten lar seg ikke åpne med nøkkel – bare mobil. Service er bestilt og det er håp om at problemet er løst innen torsdag 11. januar.

LEVERING AV ÅRETS JULETRE LØRDAG 6. JANUAR
Det ikke er anledning til å sette fra seg juletrær som vist på bildet!
De må leveres/ kastes av den enkelte. Renovasjonsetaten samler inn juletrær i vår bydel lørdag 6. januar. Nærmeste leveringssted er Sandakerveien x Hans Nilsen Hauges gate.
Merk deg klokkeslettet: 11.30-11.45.
http://juletre.blimedrundt.no/

SØLVKRE
Ett lite, men et uønsket besøk av sølvkre i 7-etasje i Lillogata 2. Sølvkre sprer seg lett fra leilighet til leilighet, og det er ingen garanti for at de på et senere tidspunkt ikke dukker opp igjen. Når det avdekkes aktivitet av sølvkre kan det være lurt å finne ut om det kan være unaturlig fuktighet enkelte steder. Rens sluk, sjekk i benkeskap med vannrør og om det er sprekker i gulvbelegg/fliser m.m. Utbedring av eventuelle fuktskader vil hjelpe.

HEIS OG SMÅSTEIN
Våre heisedører kiler seg lett fast. I ytterste konsekvens er det nok med en liten stein nede i dørskinnen for at døra skal kile seg fast – og heisen stopper. Hjelp til at småstein ikke følger med skotøyet inn i heisen.

VARMTVANNET
Beboere har opplevd sviktende varmtvannslevering i uke 49/50. Det er nå skiftet ut en pumpe og med det håper vi at problemet er løst. Men, meld fra til styret med blokk og etasje-adresse – dersom du opplever at varmtvannet uteblir.

STEMNINGSFULLT – JULEGRANTENNING TORSDAG 30. NOVEMBER KL. 18.00
I god – nå toårig tradisjon – ble julegrana tent torsdag 30. november. Den står mellom D, E og F. Saft, pepperkaker, julemusikk og hyggelige møter med små og store naboer – ble avsluttet med runder rundt juletreet.

OPPRETTING AV LETTVEGGER I BODOMRÅDENE – ER AVSLUTTET
Mange lettevegger har nå blitt rettet opp, etter at de i varierende grad bulte utover. Dette skjedde fordi en del av stenderne som fester lettveggene til himlingen var montert feil. Når det er lange spenn mellom bæreveggene vil betongelementene i himlingen normalt sige litt. Stenderne skulle ha vært montert slik at de kunne absorbert en liten grad av sig – det var ikke gjort – men nå er det altså utbedret.
SKUMMEL KVELD I LILLOGATA

HUMOR I LILLOGATA
Torsdag 26. oktober mellom kl. 21.00 – 23.00 planlegger NRK å spille inn noen scener til den nye humorserien «Luser», i Lillogata. Gaten blir ikke avsperret – slik at all ferdesel ut og inn til eiendommene vil gå som normalt.

SYKKELSTATIV – FLYTTING AV SYKLER – FREDAG 20. OKTOBER 2017
Fredag 20. oktober vil noen av sykkelstativene i garasjen (ved oppgang 2) bli skiftet ut. Alle sykler som står/henger ved de stativene det gjelder må derfor fjernes innen kl. 07.00 nevnte dato. Stativene det gjelder er de 8 første fra venstre (nærmest døren). Disse 8 stativene (krokene) vil bli erstattet med et to-etasjes stativ. De fjernede krokene vil bli benyttet andre steder i garasjeanlegget – følg med.

VANLIG SPØRSMÅL TIL STYRET
Hvordan bytte navn på calling og telefonnummer til porttelefon?

ELVELANGS I FAKKELLYS – 21. SEPTEMBER 2017
Mange tusen mennesker på vandring nedover langs med Akerselva mellom kl. 20.00 og 23.00. 4000 fakler og 100 forskjellige innslag. Her er noen stemningsbilder fra vårt nærområde.

HEISEN I LILLOGATA 2
– har fått ny fotocelle og problemt døra bør være løst
CONTAINER FOR GLASS OG METALL
HAR NÅ KOMMET SOM EN PRØVEORDNING

NØKLER PÅ AVVEIE
1) Bilnøkkel (se oppslagstavla)
2) Ring med tre nøkler funnet i heissjakta, Lillogata 2

MINNER OM AT SØPPELROMMET I F-BLOKKA
IKKE ER EN GJENBRUKSSTASJON

BEDRING AV SVIKTENDE BELYSNING

Det har vært en del reklamasjoner på belysning i trappeoppganger. I samarbeid med elektrikerfirmaet Frank Wickstrøm og leverandør, er det besluttet å skifte ut elektronikk i de belysningsarmaturene det gjelder. Arbeidet blir utført i uke 24 – innenfor garanti-tiden.

SNUSPAKKER OG SNEIPER
Minner om at det ikke skal kastes snuspakker eller sneiper – med eller uten filter – fra terrasser og balkonger. Ekstra ille er det når de havner i barnehagen. Dette gjelder selvfølgelig for alt fellesareal.

UTBEDRING AV GANGVEI OG PLEN ETTER BYTTING AV VANNRØR
Det gjenstår et kosmetisk arbeid etter at Vann- og avløpsetaen gravde opp og la ned nye rør nedenfor E-blokka.  Ansvarlig for dette er Oslo kommune – som også er eier av det berørte arealet. Gjenstående arbeid vil etter planen bli utført i løpet av sensommeren.

MAI 2017

SOMMERFEST
Torsdag 8. juni fra kl. 17.00
se bilder fra 2016

SNUSPAKKER OG SNEIPER
Minner om at det ikke skal kastes snuspakker eller sneiper – med eller uten filter – fra terrasser og balkonger. Ekstra ille er det når de havner i barnehagen. Dette gjelder selvfølgelig for alt fellesareal.

KRÅKEREIR
Stor kråkeaktivitet mellom F-blokka og elva satte noen på tanken om at fuglen hadde reir på taket – men et styremedlem med kikkert og godt utsyn kan fortelle at kråke har hatt reir i et tre helt nede ved elva og at ungene nå har forlatt reiret.

CONTAINER KOMMER MANDAG 22. MAI
Den kommer ca. kl. 10.00 og hentes torsdag eller fredag samme uke.

GARASJEVASK ONSDAG 24. MAI – Oppstart kl. 9.00
Garasjeanlegget må tømmes for biler og løse gjenstander. Den manuelle feiingen fra kanter og hjørner kan forårsaker noe støv. Vi tar ikke ansvar for eventuelle skader eller nedstøving på hensatte biler og løse gjenstander.

APRIL 2017

HAFSLUD HAR HATT NOE USTABIL LEVERING AV VARMTVANN I APRIL
Styret er på saken

PARKERING FORBUDT I LILLOGATA PÅ GRUNN AV VÅRRENGJØRING
Oslo kommunes plan for gaterengjøring er veiledende, men søk for Lillogata viser at parkering er forbudt 24. april klokken 07.00 – 19.00 på strekningen Treschows Gate – Ende Blindvei. Da disse opplysningene er veiledende må du, dersom du har bil stående i gaten, se etter nye skilt en gang i døgnet – og huske å flytte bilen i tide. Skilt settes opp 24 timer før rengjøringen starter.
Klikk her for fullstendig oversikt.

Tirsdag 18. april – kl. 7.45:  VARMTVANN MELDT SAVNET
Hafslund har hatt problemer med leveransene av varmtvann, men feilen skal være rettet og ordnet i løpet av en times tid (som skulle bety ca. 9.30)

VARMTVANN MELDT SAVNET I F-BLOKKA SENT FREDAGS KVELD
Rørlegger har nå vært her og fant ingen feil. Har varmtvannet kommet tilbake til alle? Har noen hatt et storforbruk av varmtvann tidligere i kveld – 7. april?

VELKOMMEN TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE I SAMEIET IDUN SYD
Torsdag 6. april 2017  –  kl. 19.00 i Treschows hus, Treschows gate 2.
Viser for øvrig til tidligere utsendt innkalling fra forretningsfører.

MARS 2017

FILMING I OG UTENFOR BARNEHAGEN
Onsdag 29 og 30 mars skal Smalfilm  på vegne av Utdanningsdirektoratet filme i FUS-barnehagen. I den forbindelse ønsker de å filme pappa og en sønn i det de ankommer barnehagen. Scenen blir filmet av en profesjonell fotograf med drone. Dronen er ganske liten og lager ikke støy.

MELDINGER OM AT VARMTVANN ER BORTE – TIRSDAG MORGEN 28. MARS
Hafslund har ikke fått feilmelding. Vaktmester skal sjekke og eventuelt skaffe rørlegger. Det er beboere i både D- og F-blokka som har meldt savn av varmtvann – alt vil bli sjekket.

HUNDEBÆSJ UTENFOR SØPPELROMMET I F-BLOKKA
Følgene av at hundeeier ikke har tatt ansvar, er at beboer(e) uforvarent har tråkket opp i avføringen og dratt den med seg inn og griset til gulvet. Dette er overhode ikke greit! Nødvendig spyling og vasking påfører i tillegg sameiet ekstra kostnader.

FEBRUAR 2017

NORSK BRANNVERN KOMMER PÅ BEFARING
I forbindelse med at boligsammenslutningen har en avtale med Norsk Brannvern, vil de komme på befaring hos oss tirsdag 14, februar mellom klokken 17:00 og 21:00. Dersom man ikke har mulighet til å være hjemme denne kvelden vil de komme tilbake onsdag 22. februar mellom klokken 17:00 og 21:00. 

Norsk Brannvern vil foreta en kartlegging av brannsikkerheten og utføre enkle kontroller. Teste, samt bytte batteri i røykvarslere og utføre enkel kontroll av slukker. Dette er en del av styrets systematiske HMS-arbeid for økt brannsikkerhet for alle beboere.
Det er viktig at Norsk Brannvern får kommet innom samtlige boenheter. Ved spørsmål, vennligst kontakt styret. Eventuelt Norsk Brannvern på post@norskbrannvern.no eller på tlf. 32 27 35 28 (09:00- 15:00)

SNØKANON I BARNEHAGEN
FUS har kjøpt snøkanon, som ved testing viste seg å være ganske støyende. Den vil derfor ikke bli tatt i bruk før det er bygget en lydisolerende kasse rundt kompressoren. Da snøkanonen også trenger flere minusgrader og tørr luft – er sannsynligheten liten for at den blir benyttet så ofte.

JANUAR 2017

GRAVING OG RØR
Vann- og avløpsetaten opplyser at graving og bytting av rør mellom Idun Syd og Akerselva er ferdigstilt. Det gjenstår asfaltering og nedsetting av kantstein, men dette arbeidet kan ikke gjøres før tidligst etter påske. Porten lukkes, men gangveien er åpen for ferdsel.

CONTAINER KOM 20. JANUAR
Har du fortsatt juletreet stående? Har du annet du vil kaste? Benytt denne helgen til rydding.

LEVERING AV ÅRETS JULETRE
Det ikke er anledning til å sette fra seg trær som vist på bildet!
De må leveres/ kastes av den enkelte. Renovasjonsetaten samler inn juletrær i vår bydel lørdag 7. januar. Nærmeste leveringssted er Sandakerveien x Hans Nilsen Hauges gate.
Merk deg klokkeslettet:  11.30-11.45.
http://juletre.blimedrundt.no/
Et alternativ er å vente på container som kommer fredag 20. januar.


Desember 2016

UTSMYKKING AV INNGANGSPARTIENE
Lillogata 2, 6, 10 og 12 får hvert sitt dekorative bilde (160 cm x 120 cm) tatt av fotograf Christian Nerdrum. Motivene er fra nærområdet, med Akerselva i forgrunnen. Bildene henges opp med tyverisikring og vi håper at folk er «snille» med dem.

fire-bilder

FELLESUTSENDING AV SMS
Styret har inngått en ettårsavtale hvor det vil prøve ut muligheten til å varsle sameiets eiere, per SMS, ved spesielle behov. Mottakers telefon blir ikke belastet. Systemet ble testet tirsdag ettermiddag (22.11.16). Fikk du ikke meldingen? Send navn, telefonnummer og adresse til styret@idunsyd.no.

Nb! Det er fortsatt sameiets hjemmeside som er stedet for å holde seg oppdatert.

HAGEFORUM TAR VARE PÅ PLANTENE VÅRE
Idun Syd har avtale med Hageforum AS om skjøtsel av våre grøntarealer, busker, trær samt stauder og blomster. Om høsten blir utearealet klargjort for vinteren, slik at det igjen er klart til vårens nyplanting. I sommersesongen er Hageforum AS på plass en gang i uken, hvor gresset blir klippet og annet vedlikehold blir gjennomført. Vi inngikk avtalen i 2014 og har hittil vært fornøyd med ordningen. 

VENTILASJONSANLEGGET I D og E HAR PROBLEMER I DAG 17. DESEMBER
SISTE (14:08): Ventilasjonsanlegget skal nå være i orden.

KONTROLL AV BRANNALARMANLEGGET TIL IDUN SYD
Siste: En gang i løpet av onsdag 7. eller torsdag 8. desember foretar Wickstrøm den årlige kontrollen på brannalarmanlegget i Idun Syd. Brannalarmen blir altså slått på, men det er ikke en brannøvelse for beboerne. Så selv om du hører brannalarmen, kan du trykt fortsette med påbegynt gjøremål.

SECURITAS BOMILJØVAKTHOLD
For alles sikkerhet har Idun Syd inngått en avtale med Securitas om bomiljøvakthold av våre fellesområder, som nå blir skiltet inne og ute. Avtalen innebærer at bomiljøvektere regelmessig patruljerer sameiets områder. I tillegg kan alle beboere ringe Securitas gratis dersom de f. eks
– opplever støy fra andre leiligheter utover sene nattetimer
– møter på uvedkommende
– føler utrygghet
secuiritas-2

TORSDAG 1. DESEMBER KL.18.00 TENNES JULEGRANA
Julegrana settes opp på plassen mellom blokk D, E og F. Velkommen!

Beboere som kan tenke seg å bidra litt ekstra med å få opp førjulsstemningen i forbindelse med julegrantenningen – for eksempel: julesang, julemusikk, juletregang, julepepperkake, julegløgg, julenisse, jule… bes vennligst ta kontakt med ofossbak@online.no

NOVEMBER 2016

SNØMÅKING
Firmaet Gårdpass brøyter og strør hos oss i henhold til vedlagt skisse. Skraverte områder brøytes og strøs maskinelt og helfarget områder håndmåkes. Brøytingen utføres uoppfordret etter snøfall over 5 cm og det tilstrebes å bli brøytet før klokken 07:00 på morgenen. Strøingen utføres ved behov. Gårdpass prøver i størst mulig grad å  strø uoppfordret, men på grunn av lokale forhold og hvordan behovet for strøing vurderes, er de takknemlig for melding fra kunder, gi derfor Styret beskjed dersom du opplever at det ikke er strødd godt nok.

snomaking

Sånn ser det ut i søppelrommet i F nå.
Nå må vi skjerpe oss folkens!!!

Og det ble nesten helt bra etter et par uker. Takk!

img_3336-b

ARBEID PÅ UTELEKEPLASSEN TIL BARNEHAGEN
arbeid-pagar

I slutten av uke 43 vil Viken renhold starte en liten utbedringsjobb på utelekeplassen til FUS-barnehage. Ved gjerdet, som vender mot Akerselva, er det en grop som barna blant annet bruker som akebakke. Om vinteren har det iset rundt kummen, som ligger i bunnen av gropen, slik at vann og slaps har samlet seg over den. Helningen på gropen blir nå endret for å unngå dette.

PORTTELEFONENE VÅRE MÅ BYTTES
Alle lavtalende audio svarapparatene type GT-1D  skal byttes i Idun Syd (se bildet nedenfor). Dette gjelder ikke video svarapparatene.
Grunnen til dette nødvendige byttet er en fabrikasjonsfeil. Feilen består av en komponent (CPU) som har blitt feilprogrammert av en underleverandør av produsenten Aiphone. Feilen kan over tid medføre at noen funksjoner som anrop, samtale eller døråpner plutselig slutter å virke.Arbeidet med byttingen starter i begynnelsen av november, med en oppgang pr dag  – mellom kl. 07.00 og 09.00. Det blir satt opp oppslag i oppganger minimum en uke i forveien. Kostnadene dekkes av importør i Norge.

gt-1d

Styret minner om det er ikke anledning til å henge opp lapper i våre fellesområder. Benytt hjemmesiden. Dette gjelder også den hyggelige hilsenen på ytterdøra dagen etter Halloween.

Den ble tatt ned, men du finner den igjen her:
halloween
Gode Naboer!
Vi vil gjerne si TAKK til dere alle for å åpne dørene for våre godteri-gale små barn! Halloween på Idun har allerede fått et godt rykte og det takket være fine naboer som gidder å være med på disse nye, og litt rare, Halloween-tradisjonene.

Takknemlig hilsen, småbarnsforeldre på Idun (hjerte)

Oktober 2016

MANDAG 31. OKTOBER ER DET HALLOWEEN
Alle barna i sameiet som vil være med på «knask eller knep» kan møte opp mellom D, E og F-blokken kl. 18.00. Vi deler oss i mindre grupper og går rundt til naboer i både Idun Syd og Idun Nord. Når vi er ferdige kan vi møtes i barnehagen for å spise godteri og leke litt. Foreldre er ansvarlige for sine egne barn. Velkommen! Hilsen Marianne.

September 2016

STØVLUS
Støvlus er et 2 – 3 mm langt insekt. Den gjør liten skade, men kan være til irritasjon om antallet blir høyt. Den holder til på fuktige steder hvor den blant annet spiser små muggsopper. Brun støvlus kan ikke bite eller suge blod. Kilde: Norsk folkehelseinstitutt.
Et par leiligheter i sameiet har opplev disse insektene i større antall. Anticimex sier følgende etter å ha vært på befaring: Ynglested har antagelig vært mellom plastfliser og betong ute på balkongen. Det kreves ikke kjemisk bekjempelse, kun støvsuging av fliser og betonggulv. Støvsugerposen fryses før den kastes.

HEIS SATT UT AV FUNKSJON OG DØR SOM DELVIS ÅPNER OG LUKKER SEG HELE TIDEN.
Problemet kan være en liten stein eller annet som ligger i dørskinnen. Løsningen kan være å fjerne gjenstanden.

viewimage

HUSK Å SJEKKE AT INNGANGSDØRER LUKKES ETTER DEG OG GÅR I LÅS.
Slipp heller ikke inn ukjente som ringer på hos deg.

Styret viser for øvrig til informasjonsskriv som ble lagt ut i alle postkassene 29. september 2016. Elektronisk kopi fås ved henvendelse til styret.

August 2016

Inn– og utflytting – og viktig om bryteren på dørpumpen.

Det er ganske stor flytteaktivitet for tiden og alle nye beboere ønskes velkomne av styret, samtidig som vi ber dere gjøre dere kjent med sameiets hjemmeside.
Vi har hatt problemer med at ytterdøra til Lillogata 2 ikke har gått i lås. Årsaken viste seg å være at døra har blitt «hengende» fordi nedre dørhengsel hadde blitt ødelagt/delvis sprengt i stykker når noen har (forsøkt) å holde døra åpen med en planke(?), benyttet som kile. Dette har medført både unødvendige kostnader og gjort Lillogata 2 og 6 mer sårbare for innbrudd. I håp om å unngå dette problemet i framtiden ber vi deg vennligst se på illustrasjonen nedenfor – og formidle kunnskapen videre.

Døråpner

 

Juli 2016
Nedenfor finner dere en sommerhilsen, men vi ber dere lese en sak under NYTT FRA STYRET – som gjelder plassering av ting og tang i fellesareal.
Sommerhilsen-IdunSyd-2016

Styret har fått en del klager fra beboere på at det er plassert sykler, barnevogner, sparkesykler, rullebrett, sko, etc. i gangene utenfor leiligheten. Dette gjør jobben for renholder meget vanskelig og enkelte steder er det ikke lett å komme forbi. Det er blant annet derfor sameiets husordensregler ikke tillater dette:

Vi ber alle derfor respektere reglene og holde fellesområdene fri for private gjenstander, disse skal oppbevares enten i egen leilighet, i boder, eller på godkjente plasser:

Sykler

For de som bor i blokk D og E (Lillogata 10 og 12) er det låsbare sykkelboder ute, ved siden av søppelrommet. For de som bor i F er det sykkelparkering i garasjen (Lillogata 2 og 6).

Barnevogner

I blokk D og E finnes det innvendige rom ved siden av hovedinngangen. Det oppfordres til å la barnevogner få plass der. Når det gjelder F blokken, vil det bli avsatt plasser for inntil 3 barnevogner under kjellertrappen. Det vil bli satt opp skilt. Det er ikke anledning til å sette fra seg andre gjenstander enn barnevogner her.

Rydding av fellesområder er en oppgave styret ikke har muligheter til å utføre, så vi ber alle bidra til at fellesområdene våre ser ryddige og rene ut for å bevare et hyggelig bomiljø!

Oslo, 30.06.16

Styret sameiet Idun syd

Juni 2016

Kjempefin sommerfest for barn og litt mer voksne
– vi er heldige som har så mange hyggelige naboer!
En stor takk til arrangementskomiteen og alle som deltok!

Grunnkurs i kildesorteringHva kan og hva kan ikke kastes i våre avfallsdunker? Renovasjonsetaten i Oslo kommune tilbyr nå et gratis nettet-

grunnkurs i kildesortering.

GFrunnkurs i kildesorteering

Kildesortering

Bare til irritasjon
Eieren av restene av senga (se bildet til høyre) har ennå ikke tatt nevnte grunnkurs. Eieren tror at det er greit å kaste sengebunn i avfallsdunker med husholdningsavfall og papp. Men det er ikke greit! Eieren har heller ikke lest husordensreglene mhp plassering av ting og tang man ønsker å kvitte seg med.
Styret har foreløpig plassert sengebunnen ved siden av resten av senga (som var satt i hjørnet ved døra) – slik at renovasjonsvesenet får tømt det som er ment å skulle tømmes. Men hva med senga? Er det jeg eller du som skal fjerne den?

Mai 2016

Vi henstiller til forsiktig kjøring ut og inn av garasjeanlegget. De er ofte små og dukker opp uten forvarsel – spesielt to-åringer på sparkesykkel.

BARN

 

Idun-Syd-17.mai-hilsen_2

April 2016

Styret i Sameiet Idun Syd takker for et konstruktivt og fint sameiermøte 14. april 2016

Hele Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015 finner du som pdf her: 7244- Idun Syd Årsmelding-14.04.16

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Idun Syd 14.04.16 finner du her:
7244-Idun Syd-Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Idun Syd-14.04.16

I Styret for Sameiet Idun Syd sitter pr. 14. april 2016 følgende personer:
Leder:              Heidi Nordin
Nestleder:       Steinar Undrum
Styremedlem: Monica Unosen
Styremedlem: Olav Fossbakken
Styremedlem: Sveinar Stormark

Varamedlem: Astrid Olsen
Varamedlem: Anne Seland
Varamedlem: Bjørn Arve Lie

Valgkomité: Unni Merete Kirste, Synnøve Paulsen, Walborg Krosshaug

Hele Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015 finner du som pdf her: 7244- Idun Syd Årsmelding-14.04.16
Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Idun Syd 14.04.16 finner du her: 7244-Idun Syd-Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Idun Syd-14.04.16

I Styret for Sameiet Idun Syd sitter pr. 14. april 2016 følgende personer:
Leder: Heidi Nordin
Nestleder: Steinar Undrum
Styremedlem: Monica Unosen
Styremedlem: Olav Fossbakken
Styremedlem: Sveinar Stormark
Varamedlem: Astrid Olsen
Varamedlem: Anne Seland
Varamedlem: Bjørn Arve Lie
Valgkomité: Unni Merete Kirste, Synnøve Paulsen, Walborg Krosshaug

strektegning vask_1

Tid for vårrengjøring!
Garasjen vil bli rengjort den 25. april, arbeidet starter innen kl. 11.00 og alt må være ryddet og klart f

ra kl 09.00.

Husk å flytte biler, mopeder, sykler etc., samt rydde og kaste søppel.

Det er bestilt container, den plasseres ut onsdag 20. april. Containeren står på området til den er full.
Dette må IKKE under noen omstendigheter kastes i containeren: Brennbare stoffer og væsker (maling, olje o.l.) elektriske artikler, batterier, hvitevarer, matavfall o.l.


Norsk Brannvern
har gjennomført en årlig internkontrollgjennomgang av brannsikkerheten i Sameiet Idun Syd. Det er sett på brannvarslingen, brannslukningen, rømningsforholdene, samt gitt enkel rådgivning til beboerne. Hele servicerapporten finner du både her og under fanen Praktisk informasjon: Brann/brannalarm.

Alle bør sjekke i rapporten om alt er i orden med sin egen leilighet.

Rapporten fra Norsk Brannvern finner du her: Sameiet Idun Syd servicerapport feb 2016 Norsk brannvern
Plakat, Sameiemøte Idun Syd april2016

Mars 2016
Idun-syd-påske-1

IMG_1384

Nytt gulv i kjellergangene!

Hesselberg Bygg er nå ferdig med å legge epoxy i kjellergangene. Takk til alle for tålmodighet!
Oppfordrer til å være litt forsiktig de første dagene før gulvene er helt ferdig herdet. Gå også varsomt, da gulvet kan være litt glatt.

Ordinært Sameiermøte 2016 for Sameiet Idun Syd
Sameiet Idun Syd vil avholde ordinært sameiermøte torsdag 14 april 2016.
Møtet avholdes i Treschows hus (lokalene til Sagende seniorsenter), Treschowsgate 2A
kl. 18.00-20.45. http://www.sagenetorshovseniorsenter.no/

Det vises til Lov om Eierseksjoner § 33:
”Ordinært sameiermøte skal holdes hvert år innen utgangen av april. Styret skal på forhånd varsle sameierne om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som ønskes behandlet”.
I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med mer informasjon.

Kandidater til valg på Sameiermøtet 14. april
Valgkomiteen ønsker å gi alle sameiere mulighet for å påvirke de valgene som skal gjøres.
I år er det 3 styremedlemmer og tre varamedlemmer som er på valg. Styremedlemmene velges for to år av gangen, og varamedlemmene velges for 1 år. Å sitte i styret gir en god innsikt i hvordan sameiet driftes og er en interessant og viktig oppgave. Det skal også velges 3 medlemmer til valgkomiteen.

Valgkomiteen ønsker en balansert fordeling mellom kjønnene, spredning i alder, og at alle blokker er representert.

Vi ber de som er interessert i å delta i styrearbeid om å ta kontakt eller gi et tips om noen du tror kan være egnet og motivert. Har du spesiell erfaring innenfor et fagfelt eller annen erfaring som du tror kan være relevant, så skriv gjerne noen ord om det.
Sent en e-post til walborgkrosshaug@hotmail.com eller ring et av medlemmene i valgkomiteen.
Walborg Krosshaug                                Synnøve Paulsen                          Bård Beldring
91714460                                                  91571176                                      48059607

Epoxy kjellergulv Idun Syd

Januar/februar 2016

Skjermbilde 2016-02-07 kl. 22.45.06

Utbedring av gulv i kjellergangene.
Det er avtalt med Hesselberg Bygg AS at de starter arbeid med å utbedre gulvene i «garasjeentreene» mandag 14. mars 2016.

Dette arbeidet vil antagelig ta 3 dager, – og vil si at all ferdsel til garasjen samt bodene blir stengt. Eneste tilgang til garasjen blir da via garasjeporten. Mer informasjon kommer.

Hesselberg Bygg AS er en ledende aktør i det nordiske markedet av Barrikade Epoxy, et fugefritt, selvutjevnende slitesterkt epoxbelegg.

Skjermbilde 2016-01-30 kl. 18.23.22

Norsk Brannvern gjennomfører årlig internkontrollgjennomgang av brannsikkerheten i Sameiet Idun Syd. Det blir sett på brannvarsling, brannslukning, rømningsforhold, samt gitt enkel rådgivning til beboerne.

Ordinært sameiermøte 2016 for Sameiet Idun Syd
Sameiet Idun Syd vil avholde ordinært sameiermøte torsdag 14 april 2016.
Møtet avholdes i Treschows hus (lokalene til Sagende seniorsenter), Treschowsgate 2A
kl. 18.00-20.45. http://www.sagenetorshovseniorsenter.no/

Det vises til Lov om Eierseksjoner § 33:
”Ordinært sameiermøte skal holdes hvert år innen utgangen av april. Styret skal på forhånd varsle sameierne om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som ønskes behandlet”.

I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med mer informasjon.

Mye vann i garasjen!
Det er bestilt vannoppsuging i garasjen på mandag 1. februar, arbeidet utføres av Gårdpass.
De kjører med en liten vannsugerbil, samt svabrer der den ikke kommer til.

Det er ikke sluk i garasjeanlegget. I perioder med mye snø, ber vi om at garasjebrukerne børster av snø av bilene før de kjører inn i garasjen for å unngå vanndammer.

Det er ikke anledning for beboere som ikke har garasjeplass å kjøre bilen inn i garasjen for å tine bort snø og is!

Vannlekkasje fra varmeovner

SkaderadiatorVi har hatt et par tilfeller av vannlekkasje i Sameiet Idun Nord og Syd de siste dagene. Årsaken er mest sannsynlig at folk har hatt vinduet åpent på soverommet (eks. om natten) kombinert med at radiatoren har vært avslått, eller stått på lavt. Da kan vannet fryse og det svakeste leddet (dvs. skruen under, se bilde) kan ryke.

Kald luft synker og en kald «vannkilde» under et åpent vindu vil dermed kunne fryse når det er så kaldt som det har vært i det siste.

Ikke gå fra vinduet, eller ha det åpent over lenger tid når det er mange kuldegrader ute.

Ordinært sameiermøte 2016 for Sameiet Idun Syd
Sameiet Idun Syd vil avholde ordinært sameiermøte torsdag 14 april 2016.
Møtet avholdes i Treschows hus (lokalene til Sagende seniorsenter), Treschowsgate 2A
kl. 18.00-20.45.
http://www.sagenetorshovseniorsenter.no/

CJuletre-kastontainer for kast av juletrær mm
Det er bestilt container for kast av årets juletrær. Den plasseres ut fredag 8. januar 2016. Containeren står på området til den er full. Vennligst kapp av grenene på treet så det ikke tar for stor plass.

Dette må IKKE under noen omstendigheter kastes i containeren:
Brennbare stoffer og væsker (maling, olje o.l.) elektriske artikler, batterier,
hvitevarer, matavfall o.l.

Hvis du ikke rekker å kaste juletreet mens vi har conainter, sjekk denne linken: http://juletre.kildesorteringioslo.no

Desember 2015

Innbrudd i bodene
Dessverre er det oppdaget innbrudd i flere boder i kjelleretasjen.

Styret har helt siden det ble oppdaget, informert de berørte parter om innbruddet. Innbruddet er anmeldt til politi og forsikringsselskap.

I E-blokka er hoveddøren til bodene brutt opp, det har også vært tyveri fra to boder i D-blokka. Det er første gangen det skjer innbrudd med hærverk på hoveddøren til bodene. Vi vurderer forskjellige tiltak mot innbrudd.

Vi har i høst innhentet tilbud på brikkeløsning i stedet for nøkler, men siden dette er en veldig dyr løsning må saken tas opp på neste Sameiermøtet. Dette vil dessverre ikke løses problemet med innbrudd uten bruk av nøkler.

Innbrudd er svært ubehagelig, og noe som antakelig hjelper er å passe på at ikke fremmede kommer inn gjennom hoveddører og garasjeport. I tillegg bør det ikke oppbevares dyre gjenstander i bodene, dette ryktes fort i de kriminelle miljøene.

I tillegg var det i romjulen hærverk på postkassene i nr. 6.

Etablering av el-bil uttak på egen parkeringsplass
Garasjen er nå klargjort for etablering av inntil 15 ladestasjoner for el-bil. Det er lagt en hovedkabel i himlingen med 5 koblingsbokser

Alle som ønsket det har hatt mulighet til å melde sin interesse, og innen svarfristen var det kommet 9 interessenter, og derfor ikke behov for loddtrekning.

Det er ikke anledning til å koble el-bil ladere til egen strømmåler. Vi må benytte Ing. F. Wickstrøm AS til etablering og montering, hvis ikke faller garantien på hele el-bil anlegget bort. De har utført all kabling og tilrettelegging, og vi ønsker å unngå at det ikke blir noen problemer med hvilket koblingspunkt ledninger skal trekkes fra osv.

Vi ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år!

cropped-Julebanner-Idun-Syd.jpgLitt informasjon om hva Styret Idun Syd har jobbet med i løpet av høsten.

– Salg av garasjeplasser til brukere av El-bil i Sameiet Idun syd, til sammen var det 10 interessenter for kjøp av disse to plassene.
– Etablert el-bil uttak på egen garasjeplass, innen svarfristen var det kommet 9 interessenter, og derfor ikke behov for loddtrekning, da kapasiteten på anlegget er 15 plasser. De siste 6 plassene vil bli tilbudt fortløpende til de som melder sin interesse.
– Vi har fornyet avtalen med Gårdpass om vintertjenester.
– Styret i sameiet har bedt Boliginstituttet A/S foreta en vurdering av utbedringer og reklamasjoner, f.eks. fukt i garasjeanlegget, utførte arbeider på gulv i fellesareal i kjeller etc.
– Vi har inngått avtale med Hesselberg Bygg om å legge nytt epoxy-belegg i kjellergangene tidlig på nyåret.
– Vi har innhentet anbud for nytt nøkkelsystem for alle felleslåser i sameiet. Forslaget vil bli lagt fram for årsmøtet.
– Som tidligere år, bestiller vi container for kast av blant annet juletrær.

Røykvarslerens dag 1. desember
Alle leilighetene er utstyrt med røykvarslere som får strøm fra strømnettet, samt at de er utstyrt med et batteri i tilfelle strømbrudd. Røykvarslerne er koblet til det sentrale brannalarmanlegget, og vil løse ut fellesalarmen hvis de registrerer røyk.

Til informasjon har røykvarslerne som ble satt opp i leilighetene og fellesområdene da Idun Syd ble bygget nettspenning hele tiden, med felles batteribackup fra sentralen.

Canal Digital
Sameiet har videreført kontrakten med Canal Digital og oppgradert til Komplett 25 avtale.
Canal Digital bytter ut og installerer ny Te-We dekoder kostnadsfritt. De vil være i område hos oss torsdag 3. og mandag 7. desember.
Det vil være mulig å beholde dagens dekoder til for eksempel rom 2, men må da naturlig nok betale kort-avgift for kortet benyttet i denne.
Priser for oppgradering av bredbåndshastighet finnes på https://kabel.canaldigital.no/storkunde/sameier-og-borettslag/bredband-og-tv-til-alle/rabattfordeler/

Avfallshåndtering – vær vennlig å hjelp oss og holde orden!
Det oppfordres fortsatt til å vise godt «søppelvett», slik at vi alle kan få et ryddig fellesareal.

November 2015
Sameiet har videreført kontrakten med Canal Digital og oppgradert til Komplett 25 avtale.
Canal Digital vil kontakte hver enkelt seksjonseier for utsendelse av ny Te-We dekoder kostnadsfritt.
Det vil være mulig å beholde dagens dekoder til for eksempel rom 2, men må da naturlig nok betale kort-avgift for kortet benyttet i denne.
Priser for oppgradering av bredbåndshastighet finnes på https://kabel.canaldigital.no/storkunde/sameier-og-borettslag/bredband-og-tv-til-alle/rabattfordeler/

Oktober 2015

ElbilLadestasjoner for el-bil
Garasjen er nå klargjort for etablering av inntil 15 ladestasjoner for el-bil.

Det er lagt en hovedkabel i himlingen med 5 koblingsbokser. Avstanden fra hver enkelt boks til parkeringsplass er avgjørende for prisen.

Hvert uttak vil være på 10 A kurs 2200 W med strømstyrt jordfeilvern. Det vil være strømmåler til hvert uttak, slik at eier betaler for eget forbruk.

Pris inkl. mva.
Egenandel til sameiet for oppkobling mot hovedkabel Kr. 4.750,- (gjelder alle uttak)

Pris fra elektriker Wickstrøm:
Etablering av uttak fra koblingsboks ca. kr. 14.000,- eks. mva.

Hvis du er interessert i el-bil uttak på din parkeringsplass må du sende en mail til styret om dette innen 15. november. Hvis det blir flere enn 15 søknader vil det bli foretatt loddtrekning.

Salg av garasjeplasser Sameiet Idun Syd
Under ordinært sameiermøte 12.03.15 ble det vedtatt å selge to garasjeplasser med El-bil uttak i Sameiet Idun Syd. Plassene disponeres per i dag av Sameiet v/styret.

Kjøp av garasjeplass vil kun være mulig av nåværende seksjonseiere i Sameiet. Inntektene ved salg vil i sin helhet tilfalle Sameiet.

Pris:
Plassene selges til høystbydende. På bakgrunn av innhentete meglervurderinger settes minstepris til kr 300 000,- per plass. Videre må også kjøper betale eierskiftegebyr til forretningsfører som utgjør kr 646,- inkl. mva.

Utgifter til ladestrøm vil faktureres eier av garasjeplassene. I tillegg tilkommer felleskostnader som p.t utgjør kr 150,-/mnd.

Plantegning garasjeanleggEiendomsopplysninger:
Plassene i garasjeanlegget som selges har benevnelsen U008 og U009. Disse fremkommer av vedlagte plantegning. Sameiet Idun Syd har Gnr. 223, Bnr. 54 og kjøper vil få overdratt bruksrett til respektive plass i garasjeseksjonen (seksjon 100) i Sameiet. Overtakelse etter avtale. Det vil bli inngått kjøpekontrakt mellom sameiet og seksjonseier.

Plantegning garasjeanleggPlantegning garasjeanlegg Sameiet Idun Syd (blokk D og E).

Interessenter:
Har du spørsmål eller ønsker å kjøpe en av disse garasjeplassene som også er tilrettelagt for El-bil/ladbar hybridbil henvender du deg til styret per e-post på: styret@idunsyd.no innen 27.10.15.

Interessenter vil bli kontaktet for gjennomføring av budrunde og praktisk informasjon relatert til dette.

August 2015

Heisen D-blokka, Lillogata 12
I dag ettermiddag, torsdag 6. august, sto heisen i blokk D. Heismontør har vært her, og heisen går, men lyset virker ikke, da to trafoer er gått.

Dette må bestilles fra hovedleverandør, og sjekkes om finnes på lager i Norge. Mulig lys i morgen.

Avfallshåndtering – vær vennlig å hjelp oss og holde orden!

Det oppfordres det til å vise godt «søppelvett», slik at vi alle kan få et ryddig fellesareal.

I det siste har noen tydelig misforstått bruk av våre søppelrom.

Søppel F

Søppelrommet er IKKE en gjenbruksstasjon.

søppelUansett om man syns ting er hele og fine, kan ikke møbler, klær, eller andre artikler settes igjen i søppelrommet.

Dette vil ikke bli fjernet!
Verken Renovasjonsetaten, styrets medlemmer, eller vaktmester har anledning til å kaste søppel for andre. Dette blir en ekstra kostnad for sameiet, som dessverre alle må være med å dekke via økte felleskostnader.

Hva kan jeg kaste hvor?
Sameiet er en del av søppelsorteringen i bydelen. I søppelbodene kan du kaste matavfall, plast, restavfall og papp. Vi ber om at kun denne typen søppel kastes i sameiets beholdere, da det kun er dette renovasjonsetatens ansatte tar med seg.

Det finnes glasscontainer og containere for klær innerst i rundkjøringen i Lillogata – kun 50 meter å gå!

Det finnes gjenbruksstasjoner flere steder nær oss.

Nærmeste er faktisk rett nede i veien, Bentsehjørnet minigjenbruksstasjon, Bentsebrugata 11c, der kan man levere ting helt gratis.

Privatkunder kan levere: Inntil 0,5 m3 som du kan bære med deg av følgende:

Klær og tekstiler
Små gjenstander til ombruk
Metall
Trevirke, maks 1 meter i lengde., ikke impregnert trevirke.
Keramikk og porselen
Papir, papp og kartong
Glass- og metallemballasje
Batterier, lysstoffrør og lyspære
Farlig avfall
Små elektriske apparater
Plastprodukter
Isopor
Brennbart

Grefsen hageavfallsmottak og minigjenbruksstasjon, Kapellveien 118.
For større gjenstander: Haraldrud gjenbruksstasjon, Brobekkveien 87.

En totaloversikt med søkefunksjon over hvor du kan levere inn sparepærer, batterier, hageavfall, kjøkkenutstyr, møbler eller hva du måtte ønske å kvitte deg med, finner du her: http://sortere.no/#kommune=Oslo

Vær vennlig å bidra til å holde orden, så slipper vi kanskje å måtte øke fellesutgiftene pga. at vi må kaste søppel for andre.

Sommerhilsen fra Styret Idun Syd

Juni 2015

stopp tyvenInnbrudd i boder
Det har vært gjort forsøk på innbrudd i boder i blokk E. De det gjelder er varslet. Vi ber om at alle passer på at dører er låst og ellers følger med på hvem som kommer og går hos oss.
Vi jobber med å innhente priser på ny låser.

Mai 2015

Sykkel, tegning

Sykkelbodene skal vaskes torsdag 21. mai.
Vennligst fjern alle sykler og vogner.

Verma RenholdTilbud om vask av vinduer og ballkongglass
Styret har innhentet tilbud på vask av vinduer og balkongglass fra firmaet som rengjør fellesarealene for sameiet. Beboere som ønsker hjelp til slik vask kan henvende seg til adressen under og avtale tid.

Den enkelte beboer må gjøre opp direkte med firmaet og prisene på denne tjenesten
(ekskl. mva) er følgende:

Liten leilighet + balkong kr 1000,-
Stor leilighet `+ balkong kr 1500,-

Palwinder Verma
Verma Renhold mob : 93204066
e-mail : palwinderverma@hotmail.com

Kontroll av brannalarmanlegget

Klokkeprøve vil foregå 28. mai kl. 13.00.Brannalarmanlegg

April 2015 

Hageform, fotogalleriSameiet Idun Syd har inngått avtale med Hageform as om skjøtsel av vårt grøntanlegg.

Arbeidet med å «sette i gang» grøntanlegget starter  uke 17.

Hageform benytter for det meste mekaniske og termiske metoder for ugresskontroll, men i denne oppstartsfasen må det sprøytes med ugressbekjempende middel, Glyfosat.

Glyfosat er det klart mest brukte plantevernmiddelet i Norge, og er et meget veldokumentert plantevernmiddel. http://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/plantevernmidler/godkjenning_av_plantevernmidler/fakta
_om_glyfosat.3100/binary/Fakta%20om%20glyfosat

Det er tatt hensyn til at barnehagen har fri torsdag og fredag, og arbeidet vil bli utført i denne perioden. Men, det kan være mulighet for at prosessen må gjentas ved flere anledninger frem til vi har et grøntanlegg som er ferdigstilt.

www. hageform.no
Hageform AS
 startet opp i 2006, og er et anleggsgartnerfirma som holder til i Oslo. Vi har spesialisert oss på den grønne delen av anleggsgartnerfaget, det vil si alt som har med planter ute å gjøre. Våre ansatte har lang erfaring med og utdannelse innen park- og hagedrift, nyanlegg og trepleie.

Hageform jobber ut fra økologiske prinsipper. Det innebærer at vi så langt det lar seg gjøre søker å unngå bruk av kjemiske plantevernmidler og kunstgjødsel. I praksis betyr det at Hageform jobber etter langsiktige mål for å oppnå sunne og friske planter, som igjen vil være bedre rustet mot sykdom og skadedyr. En viktig del av dette er å stimulere til nedbryting av organisk materiale hagen, og det gjør vi ved å etterlate slikt materiale der det ikke er skjemmende for helhetsinntrykket.

strektegning vask_1Tid for vårrengjøring!
Garasjen vil bli rengjort den 15. april, arbeidet starter
kl. 08.00 og alt må være ryddet og klart!

Husk å flytte biler, mopeder, sykler, etc., samt rydde og kaste søppel og ting som ligger på gulvet.


Samtidig bestiller vi container til opprydding – vi oppfordrer alle til å rydde vekk og fjerne skrot som står i garasjen før rengjøring!

Containeren vil bli stående på fellesområdet fra 10. april.

Mars 2015

Sameiet Idun Syd, påskehilsen

Det er som flere nok allerede har oppdaget satt i gang en større utbedring av vann- og avløpssystem for Oslo Kommune. Arbeidene er i området Lillogata/Idun-Grefsenveien/Treschowsgate og medfører oppgradering av vann- og avløpssystemet. Arbeidene ble startet i februar 2015 og er forventet ferdigstillet i november 2015.

Dette arbeidet vil medføre ekstra støy, og særlig i perioden fra uke 13-16 med unntak av påskeuken og helligdager.Informasjon om spuntarbeid Trescowsgate

Plakat Sameiemøte Idun Syd mars 2015_1

Norsk Brannvern har gjennomført en årlig internkontrollgjennomgang av brannsikkerheten i Sameiet Idun Syd. Det er sett på brannvarslingen, brannslukningen, rømningsforholdene, samt gitt enkel rådgivning til beboerne. Hele servicerapporten finner du under fanen Praktisk informasjon: Brann/brannalarm.

Februar 2015

Norsk Brannvern befaring Idun Syd

Driftsmelding fra Canal Digital Kabel TV
Grunnet arbeid i området OSLO kan det oppstå brudd på din bredbåndsforbindelse 20.02.2015 mellom kl. 08:00 og kl. 12:00. Dersom du ikke har signaler etter dette, anbefaler vi at du slår av og på strømmen på ditt utstyr. Vi beklager evt. ulemper dette medfører.

Vil DU være med å bidra i det fine sameiet vårt Idun Syd?
Årets sameiermøte er 12. mars og det skal være valg til styret, varamedlemmer og valgkomité.

 • Vi i trenger:
  Styreleder
  Styremedlemmer
  Varamedlemmer
  Valgkomitémedlemmer

Styreleder og styremedlemmer velges for to år, de andre for ett år.

Valgkomitéen ønsker en jevn fordeling av kandidater mht. kjønn, alder og oppgang.

Er du interessert i å ta noen av disse vervene eller bare har noen spørsmål, ta kontakt med en av oss i valgkomitéen innen 1.mars. Det viktigste er at du er engasjert og har lyst til å bidra, men har du en kompetanse du tror kan være viktig, så skriv gjerne noen ord om det.

Astrid Olsen (asol1884@gmail.com)
Bård Beldring (bbeldring@gmail.com)
Kristin Willersrud (kristinwillersrud@gmail.com)

Valgkomiteen

Ordinært sameiermøte 2015 for Sameiet Idun Syd
Sameiet Idun Syd vil avholde ordinært sameiermøte torsdag 12. mars 2015.
Møtet avholdes i Treschows hus kl. 18.00.

Det har i den senere tid vært innbrudd i bodene i kjelleren. Vi oppfordrer beboere og gjester til ikke å slippe inn mistenkelige personer og holde dører låst, og se at garasjeporten blir lukket etter ut-/innkjøring. Ved innbrudd, må alle selv politianmelde dette.

Januar 2015

Det har i den senere tid vært innbrudd i bodene i kjelleren. Vi oppfordrer beboere og gjester til ikke å slippe inn mistenkelige personer og holde dører låst, og se at garasjeporten blir lukket etter ut-/innkjøring. Ved innbrudd, må alle selv politianmelde dette.

Container for kast av juletrærJuletre-kast

Det er bestilt container for kast av årets juletrær. Den plasseres ut tirsdag 6. januar 2015. Vennligst kapp av grenene på treet så det ikke tar for stor plass.

Dette må IKKE under noen omstendigheter kastes i containeren: Brennbare stoffer og væsker (maling, olje o.l.) elektriske artikler, batterier, hvitevarer, matavfall o.l.

Desember 2014

Julehilsen Idun Syd

Ordinært sameiermøte 2015 for Sameiet Idun Syd
Sameiet Idun Syd vil avholde ordinært sameiermøte torsdag 12. mars 2015. Mer informasjon kommer.

November 2014
Interessert i å leie garasjeplass for vinteren?
Sameiet Idun Syd leier ut en garasjeplass (U017) for kr 1200,- per måned frem til og med 31.3.2015. Er du interessert i å leie garasjeplass, ta kontakt med Styret enten på styret@idunsyd.no eller telefon 480 53 953.

Snart jul og mange pakker? Vi  oppfordrer alle til å vise godt «søppelvett». Vær vennlig å bidra til å holde orden – slå sammen pappesker etc.

September 2014
Sykkelstativer i innvendig boder
Det er mange spreke beboere i Idun Syd, og vi har sett at det ofte er fult ved sykkelparkeringene. Styret har derfor montert flere sykkelstativer i de innvendige bodene i blokk D og E. Det er også montert beslag i disse rommene slik at barnevogner kan låses fast.

Husk påmeldingsfristen

Asfaltering på uteområdet – uke 38
Arbeidet med uteområdet til Idun Syd skal videreføres, og det skal utbedres diverse gjenstående arbeider. Dette starter onsdag 17. september og er beregnet ferdigstilt ettermiddagen torsdag 18. september.

MEGET VIKTIG! Asfaltering for utbedring av garasjenedkjørsel vil skje torsdag 18.09. Det vil ikke være mulig med inn- og utkjøring fra garasjen mellom
kl. 10.00 og kl. 14.00
denne dagen.

August 2014

Fjernvarme
Det er problemer med fjernvarme i store deler av Oslo. Hafslund opplyser at de har hatt problemer siden klokken 06:30 i dag 26 august. Vi er berørt av disse problemene. Det resulterer i kaldt vann i spring og dusj, samt kalde radiatorer. For mer informasjon ta kontakt med Hafslund på 815 20 040.

Sykkelstativer i innvendig boder
Det er mange spreke beboere i Idun Syd, og vi har sett at det ofte er fult ved sykkelparkeringene. Styret har derfor montert flere sykkelstativer i de innvendige bodene i blokk D og E. Det er også montert beslag i disse rommene slik at barnevogner kan låses fast.

Uteområdet Idun Syd
Styret har i lenger tid hatt tett kontakt med utbygger for å få ferdigstilt uteområdene i Idun Syd. Arbeidet går sakte framover, og en del gjenstår før uteområdet er helt ferdig.

Forrige helg gjennomføre Styret en liten dugnad og kjøpte inn og plantet blomster i området mellom blokkene D, E og F (se bilder).

Utebilde planter Idun Syd

Mye av arbeidet med luking og planting foregår i dag på «frivillig» basis av noen ivrige sjeler i Styret. Når Af-gruppen har fått ferdigstilt sitt arbeid, vil det bli inngått avtale for vedlikehold på felles-/ grøntområdet.

Juli 2014

Sommerhilsen_4

Juni 2014

Vi må igjen oppfordre til å vise godt «søppelvett», slik at vi alle kan få et ryddig fellesareal. Vær vennlig å bidra til å holde orden – slå sammen pappesker etc.

Oslo kommune Renovasjonsetaten

Renovasjonsetaten har observert innholdet i våre søppelkasser over en periode og kommer med noen oppfordringer til kildesortering og avfallskvalitet.

Hos sameiet Idun Syd påpeker de følgende forbedringspotensialet, og sorteringsfeil som de ønsker at vi skal forbedre:

 • Papir i avfallsbeholderen. Papp, papir og kartong skal i egen beholder.
 • Løst avfall, som for eksempel hageavfall og grus, skal ikke i avfallsbeholderen.
 • Større gjenstander, som for eksempel møbler, skal ikke i avfallsbeholderen.
 • Store avfallssekker skal ikke i avfallsbeholderen.

Les også brevet fra Oslo kommune Renovasjonsetaten:  Oslo kommune Renovasjonsetaten

Renovasjonsetaten minner også om: – Plastemballasjen legges i blå pose, matavfallet i grønn pose, og restavfall i vanlig handlepose. Alle posene må knytes med dobbel knute.

– Hageavfall, grus, grovt avfall (større gjenstander), glass og annet løst avfall kan føre til problemer på sorteringsanlegget. Dette må leveres på en av våre gjenbruksstasjoner og mottak.

PappsøppelVi bli flinkere til å kaste søppel i rett container og ikke sette det fra oss på gulvet. Søppel som blir plassert på gulvet vil ikke bli fjernet av hverken Renovasjonsetaten eller Styret. Bilde fra vårt eget søppelrom i mai!

Idun FUS barnehageVi har fått tilbakemelding fra barnehagen om at de er veldig plaget med at mange beboere kaster sneiper og snus på lekeplassen.

En oppfordring til alle sameiere om å vise hensyn – ikke kast snus, sneiper og annet på våre fellesområder.Sommerblomster - rad

Mai 2014

17.mai-Idun SydStyret ønsker alle i Sameiet Idun Syd en riktig god 17. mai!

Flagging fra balkongen er tillatt! Det er bare hyggelig om folk flagger fra balkongen, og vi har sett at flere har skrudd fast flaggfeste i rekkverket. Flagget heises i perioden mars – oktober kl. 08.00, og fires ved solnedgang, men senest kl. 21.00.

Grillkokk_1Sommeren er snart her og grillsesongen har startet. Sameiet Idun Syd gjør oppmerksom på at det kun er lov til å bruke gass- eller elektrisk grill, ikke kullgrill, på verandaene, og  man må ta hensyn til naboer og være forsiktig ift. brann.

Ved grilling på fellesområder er det viktig å plassere grillen i god avstand til fasader, overbygg og markiser, samt annet brennbart materiale. Grillen bør være plassert på steder hvor det ikke vil være fare for at kull og glør kan falle ut av ventilasjonshullene i grillens underside og antenne underlaget. En må også utvise forsiktighet ved bruk av tennvæske. Ved grilling bør en også ta hensyn til vindretning og å ha tilgjengelige slokkemidler. Forlat heller aldri en varm grill. Det er ikke lov å benytte engangsgrill på fellesområdene.

April 2014

Litt viktig informasjon

Logo IdunFlere har klaget på at det blir for varmt i leiligheten, særlig på soverommene nå i sommerhalvåret. Vi har derfor fått ventilasjonsleverandøren til å senke temperaturen på aggregatene til 16 grader i bygg D, E og F.  Blir det allikevel for varmt,  kan man lufte med vinduer/verandadør, det forstyrrer ikke ventilasjonen.

Vi minner om at det ikke er lov for andre enn Styret å henge opp plakater/informasjon (inkl. nabovarsel), dette skal puttes i postkassene.

Uteområdene til Idun Syd er dessverre ikke ferdig fra utbyggers side, dette er lovet utbedret innen juni.

Eier du en garasjeplass du ønsker å leie ut, er det kun lov til å leie ut til sameiere I Idun Syd og Idun Nord. Det har vært to tilfeller av innbrudd/hærverk I garasjeanlegget og vi ønsker derfor å begrense tilgang til garasjen.

VårblomstTid for vårrengjøring!
Det vil bli utført utendørs vårrengjøring av firmaet Gårdpass AS hos oss den 9. april fra kl. 09.00.

Garasjen vil bli rengjort den 23. april, arbeidet starter kl. 09.00 og ALLE MÅ FLYTTE BILENE denne dagen.

Samtidig bestiller vi container til opprydding – vi oppfordrer alle til å rydde vekk og fjerne skrot som står i garasjen før rengjøring!

Containeren vil bli stående på fellesområdet fra tirsdag 22. april til og med torsdag 24. april.

Februar 2014

Hærverk i Lillogata nr. 2 En gang i løpet av natt til lørdag 1. mars har noen kastet stein og senere sparket inn ytterdøra i nr. 2. Vi sjekket garasje og alle bodområder, men har ikke fått info om, eller oppdaget noe innbrudd. Ingen har meldt fra om at de har hørt eller sett noe.

Forholdet er meldt til politiet. Ny dør er bestilt og blir satt inn så snart som mulig. Logobord_2

Problemer med varmtvannet over store deler av Oslo
Det var klokken 14.15 i går 12. februar at Hafslund oppdaget lekkasje i fjernvarmenettet i Oslo. Hafslund Varme har alle tilgjengelige mannskaper ute for å kunne gjenopprette leveranse av fjernvarme til sine kunder.

Det ble i formiddag (torsdag 13.02) oppdaget ytterligere en lekkasje i fjernvarmenettet, som en følgeskade av skaden i Akersgata.

Dette medfører problemer med varmtvannet i Sameiet Idun Syd.

Les mer, og hold deg oppdatert på Hafslunds nettsider: http://www.hafslund.no/fjernvarme/drifts-_og_feilmeldinger/8129

Logobord_2

Varsel om støyende arbeider innvendig i leilighet, blokk D Af-gruppen skal gjøre en del utbedringsarbeider på en av leilighetene i blokk D de to neste ukene. Dette vil medføre en del støy på dagtid for omkringliggende naboleiligheter. Arbeidstiden vil være ifra 07:00 – 19:00 i uke 8 og 9, og det mest støyende arbeidet vil bli utført primært tirsdag til torsdag i uke 8.

Det vil også mest sannsynlig medføre noe rot i oppgangen samt en avfallscontainer plassert utvendig mellom blokkene.

Logobord_2

Innbygging av utvendig sykkelboder starter torsdag 6. februar Vi har sett behov for flere «tyverisikre» sykkelparkeringer, og arbeidet med å bygge inn de to utebodene ved siden av søppelkassene til D og E starter førstkommende torsdag.

Vennligst flytt alle sykler, akebrett etc. slik at håndverkere kommer til. For sykler som ikke blir flyttet og står i veien for håndverkerne, ser vi oss dessverre nødt til å klippe sykkellåsene og sette syklene inn i de innvendige bodene.

Beklager kort frist, vi vil samtidig henge opp informasjon om dette også i oppgangene og på sykkelbodene.

Januar 2014

Midlertidig strømavbrudd Det har vært varierende spenningskvalitet i Sameiet Idun syd. Elektrikerfirmaet Wickstrøm foretar i disse dager målinger sammen med Cee energiteknikk og Sintef.

De vil foreta målinger frem til fredag uke 5. I denne periode vil det medføre diverse utkoblinger (korte strømavbrudd) av det elektriske anlegget.

Logobord_2

Ordinært sameiermøte 2014 for Sameiet Idun Syd Sameiet Idun Syd vil avholde ordinært sameiermøte torsdag 3. april 2014 Møtet avholdes i Treschows hus kl. 18.00.

Forslag som seksjonseier ønsker behandlet av sameiermøtet, må sendes Styret senest 10. februar 2014. Forslag sendes til: styret@idunsyd.no eller skriftlig til styreleder Torstein Nilsen.

For å sikre effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av sameiermøtet, er det ønskelig at: – det går klart frem at saken ønskes behandlet av sameiermøtet – forslagsstiller formulerer et konkret forslag til vedtak

Logobord_2

Gjesteparkering
Sameiet har to biloppstillingsplasser til disposisjon i garasjen. Disse plassene vil bli etter hvert bli merket Gjesteparkering kl. 1800-0700.Parkeringsplasser Idun Syd

Bruken av disse plassene har følgende parkeringsbestemmelser:

Fra kl. 07.00 til kl. 18.00 alle hverdager skal plassene forbeholdes diverse servicebiler etter avtale med styret. Utenom dette kan plassene benyttes til korttids gjesteparkering for Sameiets beboere. Ved overtredelse av disse reglene vil Europark bli kontaktet for bøtelegging.Logobord_2

Container til blandet avfall Benytt muligheten til å få ryddet opp rundt din garasjeplass nå som vi har en container. Denne er beregnet for blandet avfall for beboerne i sameiet Idun Syd.

Dette må IKKE kastes i containeren: Brennbare stoffer og væsker (maling, olje o.l.) Elektriske artikler, batterier, hvitevarer o.l. Matavfall o.l.

Logobord_2

Desember 2013
Røde julekuler
Kontroll av usolgte plasser i garasjeanlegget
Ringnes Park Bolig DA, som eier de utsolgte parkeringsplassene har fått gjentatte tilbakemeldinger om at det er hyppig bruk av de usolgte P-plassene i garasjeanleggene. Dette er ikke ønskelig, da det både er usolidarisk overfor de som har betalt for P-plass, og at de mener dette er hemmende for salget. Sameiet er beste tjent med at alle plassene blir solgt. Europark er derfor kontaktet og skal påta seg å kontrollere de usolgte garasjeplassene i tillegg til fellesområdene. Egen avtale er inngått som en tilleggsavtale til gjeldende avtale mellom sameiene og Europark. Denne avtalen om kontroll gjelder kun de utsolgte plassene som er skiltet med informasjon om salg, samt: All urettmessig bruk av denne plassen kan føre til ileggelse av kontrollavgift og/eller fjerning/borttauing, uten forvarsel og for overtreders regning og risiko.

ElbilLadeplass for elbiler
Sameiet har to el-bil oppstillingsplasser til disposisjon i garasjen. Styret jobber med rutiner for benyttelse av disse plassene.

November 2013

Problemer med varmtvann i Sameiet Idun Syd – uke 48
Det har dessverre vært problemer med varmtvann den siste dagen, men skal være i orden nå . Det var feil på en sirkulasjonspumpe som hadde gått i stykker. Rørleggeren skifter antagelig pumpen vil i løpet av dagen.

Parkering på fellesområder til Sameiene Idun Syd og Nord! Som kjent er det ikke regulert med parkering i Boligsameienes fellesområder, med unntak av tre parkeringsplasser som eies og disponeres av barnehagen.

Dessverre overholder ikke alle i Sameiene Idun Syd og Nord vedtatte parkeringsregler og respekterer ikke gjeldene forbud.

Det er derfor inngått avtale med Europark i forhold til å håndheve parkeringsforbudet på fellesområdene tilhørende Idun Syd og Nord. Håndhevingen av parkeringsforbudet vil skje gjennom bøtelegging.

Innkjøring fra Lillogata til området ble merket med skilt 06.11.2013, og håndhevingen av parkeringsforbudet gjelder fra dette tidspunkt.

Logo EuroparkDette skiltet gjelder for hele området inklusive garasjen.

Parkering skal skje på gateplan, og ikke på fellesareal ved inngangspartiene.

Oktober 2013

Søppelrommet for 10 og 12 I det frittstående søppelrommet til blokk D og E er det nå montert ventilasjonsanlegg, slik at vi best mulig får fjernet vond lukt. Det er også montert automatisk lys i søppelrommet.

Vi må igjen oppfordre til å vise godt «søppelvett», slik at vi alle kan få et ryddig fellesareal. Vær vennlig å bidra til å holde orden – slå sammen pappesker etc.

Vi må bli flinkere til å kaste søppel i rett container og ikke sette det fra oss på gulvet. Søppel som blir plassert på gulvet vil ikke bli fjernet av hverken Renovasjonsetaten eller Styret.

Nye sykkelstativer blir montert tirsdag 22. oktober . – Husk å flytt syklene denne dagen!
Flere oppstillingsplasser for sykler!Styret har observert at det er for få innendørs oppstillingsplasser for sykler. Vi har derfor bestilt sykkelstativ som i første omgang vil bli plassert i fellesrommene i blokk D og E samt i utendørsboden som ligger vegg i vegg med søppelskuret.

Sykkelstativ 9 plasser

Sykkelstativene vil sannsynligvis bli levert rundt 15.-20. oktober, og monteres umiddelbart. Så snart vi vet eksakt leveringsdato så vil dette bli publisert på vår hjemmeside.

Styret er avhengig av at ALLE fjerner sine sykler fra de nevnte fellesområdene når sykkelstativene skal monteres. Fastlåste sykler som står i veien for arbeidet må fjernes (låsen klippes) for at monteringen skal kunne gjennomføres.

Styret evaluerer fortløpende behovet for flere sykkelstativer og dersom det viser seg hensiktsmessig å benytte fellesarealene på en annen måte så vil vi også vurdere dette.

På forhånd takk for godt samarbeid, og håper vi alle blir fornøyde med de nye stativene.

Nye sykkelstativer er montert i uteboden. Vi  ser at vi trenger ennå flere oppstillingsplasser for sykler, og har bestilt ytterligere stativer for å fylle opp i utebodene.

Det er også under arbeid anbudsrunder for å bygge inn utebodene. Om bodene blir bygget inn er avhengig av pris. Fellesrommene i blokk D og E er det da ønskelig at vi benytter til barnevogner, etc.

 

AF-gruppen kommer med følgende informasjon ang. ettårsbefaring:
Befaring vil foregå fra september/oktober (start uke 38) og gjennomføres på dagtid mellom kl. 08.00-13.00. Det kommer informasjonsbrev i alle postkasser og e-post til de man ikke kunne finne navn på postkasse. Leier du leilighet må du påse at innkallelsen blir videresendt til eier. I utgangspunktet blir det ikke oppsamlingsbefaringer, eier plikter å møte til oppsatt tid hvis ikke annet er avtalt, de som ikke møter til oppsatt tid vil miste retten til å påpeke allerede kjente feil og mangler. Eier må melde kjente reklamasjonssaker ved 1-års befaringen.

  

Strålende tur langs Akerselva søndag 13. oktober. Nydelig vær, hyggelige folk og en flink guide gjorde det til en strålende tur langs Akerselva.

Akerselva-vandring_2akerselva_536x402

En vandring langs Akerselva forteller om industrialisering siste halvdel av forrige århundre. Fossefall og gammel trehusbebyggelse danner rammen om en interessant vandring langs byens så berømte elv. Akerselva er snaut 9 kilometer lang, og har et fall på 150 meter. Den starter ved Maridalsvannet, og ender i Oslofjorden ved den nye operaen.

Akerselva-vandring_1

Vi startet vår vandring i Nydalen, området som har størst endringer de siste tiårene. Det var ved Akerselvas bredder at Norge ble et moderne land og den industrielle revolusjonen fant sted, det var her Norge fikk sin første arbeidere og sine første fabrikker.

akerselva-fossDagen var lærerik og vi fikk innblikk i sagbrukene, byens vannforsyning, møllene, tekstilindustrien, papirindustrien, såpeindustrien, gjærfabrikken, jernindustrien, maskinindustrien, teglverkene, alle broene, fossene mm.

  

September 2013

Vellykket, åpent beboermøte før ettårsbefaringen!
Torsdag 12. september ble det holdt et beboermøtet som hadde til hensikt å være et sted for meningsutveksling og relasjonsbygging. Det ble diskutert en del rundt viktige saker, spesielt vedrørende parkett, tørr luft og vannsprut fra verandaene over. Det virker som det ble knyttet kontakter mellom folk med like erfaringer, og laget grupper for felles jobbing mot videre tiltak.

Styret er verken ansvarlig for ettårsbefaringen, eller har noen form for beslutningsmyndighet eller påvirkningsmulighet i forbindelse med gjennomføring, men kan formidle kontakt ved behov. Den videre diskusjonen og oppfølging ifølge den enkeltes leilighet/seksjon, er opp til beboerne selv og tas eventuelt opp på ettårsbefaringen.

Sameiemøte forbefaring, sept13

Det ble ikke skrevet noe referat fra møtet, da dette var et uformelt møte, og kun ment som ett treff for å bli kjent og utveksle erfaringer. Vi har allikevel notert noen punkter som Styret vil følge opp.

AF-gruppen kommer med følgende informasjon ang. ettårsbefaring: Befaring vil foregå fra september/oktober og gjennomføres på dagtid mellom kl. 08.00-13.00. Det kommer informasjonsbrev i alle postkasser og e-post til de man ikke kunne finne navn på postkasse. Leier du leilighet må du påse at innkallelsen blir videresendt til eier. I utgangspunktet blir det ikke oppsamlingsbefaringer, eier plikter å møte til oppsatt tid hvis ikke annet er avtalt, de som ikke møter til oppsatt tid vil miste retten til å påpeke allerede kjente feil og mangler. Eier må melde kjente reklamasjonssaker ved 1-års befaringen.

Søppelrommet for 10 og 12
I det frittstående søppelrommet til blokk D og E er det nå montert ventilasjonsanlegg, slik at vi best mulig får fjernet vond lukt. Det er også montert automatisk lys i søppelrommet.

Vi må igjen oppfordre til å vise godt «søppelvett», slik at vi alle kan få et ryddig fellesareal. Vær vennlig å bidra til å holde orden – slå sammen pappesker etc.

Vi må bli flinkere til å kaste søppel i rett container og ikke sette det fra oss på gulvet. Søppel som blir plassert på gulvet vil ikke bli fjernet av hverken Renovasjonsetaten eller Styret.

 

Fuglesikring Idun Syd
Det er nå montert fuglesikring på blokk E. Styret følger nøye med fugletrekket, og ser om de beveger seg videre til de andre blokkene. Ny status tas til våren.

Kraftig uvær
Mandag 12. august var det ekstremt uvær over store deler av Østlandet. Ved de store vannmengdene røk det dessverre vannrør som førte til vann i garasjen og inngangspartiet i underetasjen på blokk E.

Skaden er ennå ikke lokalisert, men fagpersonell og forsikringsselskap jobber iherdig med saken. Ved evt. utbedringer vil de seksjoner som er berørt bli kontaktet i god tid for utbedring.

Døde trær langs Akerselva
Bymiljøetaten har nå fjernet 8 døde trær langs Akerselva, disse var angrepet av Almesyke.

Selv om vi kanskje ønsker å fjerne flere trær, er ikke det mulig: Oslo kommune, ved Bymiljøetaten, fjerner bare trær dersom disse innebærer risiko – eller med begrunnelse i naboloven. Det skal tungtveiende grunner til for at privatpersoner får tillatelse til å felle eller beskjære trær i Oslo kommune.

Men sterke krefter jobber for å ruste opp langs Akerselva: http://www.osloby.no/nyheter/Vil-ruste-opp-Akerselva-for-over-50-millioner-7244605.html#.UiCchqM4VaQ

Vil ruste opp Akerselva for over 50 millioner
Akerselvas høyeste foss skal frem i lyset. Det er ett av forslagene til å gjøre byens gamle smilerynke enda mer attraktiv. 

Ett av forslagene, som Osloby har omtalt tidligere, er å opparbeide gangvei nede langs elva, fra Jerusalem bru under Treschows bru og over til de nye boligområdene på Idun. Den vil passere – og åpne innsynet til – en av elvas best skjulte attraksjoner.

 

Parkering
Minner fortsatt om at det ikke er lov å parkere på fellesarealet til Idun Syd og Nord. Arealet/parkeringsplassene utenfor barnehagen tilhører barnehagen og vil snarlig bli oppmerket til 3 parkeringsplasser kun for barnehagen (2 HC plasser og en vanlig plass).

August 2013

Til alle beboere i Sameiet Idun Syd

De første som flyttet inn i Sameiet Idun Syd har allerede bodd ett år i Lillogata, og det er snart tid for ettårsbefaring av leilighetene.

I den forbindelse ønsker styret å invitere til et åpent beboermøte.

Tid:    Torsdag 12. september, kl. 18.00. -21.00
Sted: Treschows hus, – kafeteriaen i Sagene og Torshov seniorsenter, Treschowsgt. 2A (rett over gaten)

Møtet har til hensikt å være et sted for meningsutveksling og relasjonsbygging. Det presiseres at styret verken er ansvarlig for ettårsbefaringen, eller har noen form for beslutningsmyndighet eller påvirkningsmulighet i forbindelse med gjennomføringen av denne. Vi ønsker likevel å skape mulighet for felles utveksling av erfaringer fra det første året i Idun Syd.

Ettårsbefaring vil foregå fra september og gjennomføres på dagtid fra kl. 08.00-13.00. AF-gruppen sender informasjonsbrev til alle beboerne. For de som ikke har anledning til å benytte seg av avtalt tidspunkt, vil AF-gruppen holde en oppsamlingsbefaring. Beboere kan melde fra om saker både under og etter befaring.

For å kunne bidra med litt enkel servering må vi vite
hvor mange som ønsker å delta. Registrering av påmelding skjer derfor
ved å sende en mail til følgende adresse registrering@idunsyd.no
og oppgi hvor mange som kommer.

For Styret Idun Syd

Idun FUS barnehage er en helt ny barnehage som åpnet sine dører 5. august 2013.

Barnehage1Idun FUS barnehage tilbyr et gjennomarbeidet driftskonsept, et moderne barnehagebygg og godt utviklede rutiner. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø skal barna få utvikle seg, oppleve mestring og få nye utfordringer. Gode planer, erfaringsutveksling og et motivert personale skal gi barna en variert og spennende hverdag.

Idun FUS barnehage utvikles og eies av Trygge Barnehager og FUS. http://idun.bhg.no

Arealet/parkeringsplassene utenfor barnehagen vil i disse dager bli oppmerket til 3 parkeringsplasser som tilhører barnehagen (2 HC plasser og en vanlig plass).

Juni 2013

Sommerhilsen Sameieiet Idun Syd

Ventilasjon – utbedringsarbeider Bærum Blikk og Ventilasjon AS (BBV) skal gjøre utbedringer og etablere tilstrekkelige lydtiltak slik at ventilasjonsanlegget tilfredsstiller krav i henhold norsk standard for støy fra tekniske anlegg.

Utbedringsarbeider vil starte fra og med denne uken (uke 25). BBV vil starte med blokk A og B i Sameiet Idun Nord, deretter i Idun Syd.

Det er satt opp følgende orienterende plan for fremdrift:
Uke 25 Blokk A og B
Uke 25/26 Blokk F
Uke 26 Blokk C
Uke 26/27 Blokk D og E

Arbeidsplanen fra BBV er orienterende plan, dvs. at det kan forekomme endringer eller forsinkelser i denne. BBV vil i forkant av oppstart henge opp informasjon i den enkelte oppgang slik at berørte beboere blir informert direkte om tidspunkt for når ventilasjonsanlegget blir satt ut av drift.

 

Mai 2013

Sykkelstativer Af-gruppen har nå montert 20 sykkelstativer i garasjeanlegget, – innerst under blokk F, ved siden av plass 57.

Smekklåser Det er også nå skiftet til smekklåser på 11 av våre dører der det i henhold til sikkerhet er tillatt. F.eks. er det montert smekklås for dører inn til boder.

OBS! Er nå smekklås på dører inn til søppelboder, – pass på små barn og hunder så døren ikke «smekker» for raskt igjen.

 

Viktig informasjon – vask i garasjeanlegget torsdag 23. mai 2013
Vi ber samtlige som har bilen parkert i parkeringsanlegget flytte bilen torsdag 23. mai mellom kl. 08.00 og 16.00. Alt av løse gjenstander, søppel etc. må fjernes før denne dato. AF Gruppen har også fått beskjed om å fjerne resterende av sitt materiell/søppel.

BalkongflaggFlagging fra balkongen er tillatt!
Det er bare hyggelig om folk flagger fra balkongen, og vi har sett at flere har skrudd fast flaggfeste i rekkverket. Flagget heises i perioden mars – oktober kl. 08.00, og fires ved solnedgang, men senest kl. 21.00.

Fdue3uglesikring Styret er klar over ulempene som fugler påfører sameiet vårt og det jobbes med å innhente tilbud på fuglesikring i samarbeid med sameiet Idun Nord.

Oppfordring til alle: Ikke mat duer, måker, skjærer i Sameiet!
Pass på ikke å ha matrester liggende på terrassene.

Det vil komme mer info om dette på nettsidene våre etter hvert – les mer under punktet Praktisk informasjon. Hører vi om nyttige tips for å holde fugler unna i mellomtiden legger vi ut det også. All nyttig informasjon mottas med takk!

De som har fått duer som har etablert seg inne på verandaen, må selv ta direkte kontakt med Alfa Skadedyrkontroll, mobil  991 09 088 ved  Jul Anders Østby – www.alfaskadedyrkontroll.no

Problemer med ytterdørene! Gjentatte ganger fungerer ikke ytterdørenes automatikk som ønsket. Dette skyldes ofte at døren har blitt manuelt «tvunget» til å være oppe, – f.eks. flytting, håndverkere som går ut og inn.

Det er en liten sort «flippbryter» på dørpumpene og disse skal konstant stå på II for at ytterdørene skal fungere som den skal.

Januar 2013

Logo Idun Informasjon fra Styret – sendt pr. mail 25. januar 2013

Vi i Styret ønsker å presentere oss, samt gi litt informasjon om hva vi har holdt på med i høst og vinter.

Styret består av 7 representanter, 4 fra blokk D og 3 fra blokk F, som ble valgt som et midlertidig styre frem til hoved  generalforsamlingen i april. Endelig styre skal velges ved neste ordinære sameiermøte som avholdes innen utgangen av april 2013.

Pr. definisjon er Styrets oppgaver
Sameiet må gjennom styret, ivareta forsvarlig drift og vedlikehold av borettslagets fellesarealer. Styret inngår nødvendige avtaler med eksterne leverandører
for service og drifting av bl.a. teknisk anlegg.

Styrets umiddelbare oppgaver har vært:
Etter forskriftene inngått drifts- og serviceavtaler for alle tekniske anlegg.

– Overtagelse og godkjenning av fellesareal i forbindelse med overlevering av
Bygg E og F
– Engasjere vaktmester: Inngått avtale med OBOS eiendomsdrift som i dag har vaktmestertjenester for både Sameiet Idun Syd og Idun Nord.
– Engasjere vask av fellesareal: Firma Verma Renhold står for ukentlig renhold
– I garantiperioden å inngå driftsavtaler vedr. gartnerarbeider, ventilasjonssystem, garasjeport, sentralt berederanlegg og heiser slik at entreprenørgarantien ikke forringes eller bortfaller.

Vi må ikke glemme at vi er et helt nytt Sameie som skal innkjøres, det vil si at absolutt alt av avtaler skal inngås, forhandles og forhåpentligvis fungere med en gang.
Ber derfor om litt tålmodighet med at ting kan ta litt tid…

Her er flere punkter vi jobbet ytterligere med i høst:
Ved overtagelse av fellesareal, var det flere feil og mangler som vi var/er i dialog med AF gruppen og Constructive om for å få utbedret: inneklima/ventilasjon, utelys ønskes
med fotocelle, dør og callinganlegg som ikke fungerte i startfasen, heis som stoppet ofte, sykkelbod, betongdekke i underetasje, rengjøring i garasjeanlegg, åpning av garasjeport, dårlig nedkjørsel til garasjeanlegg, varmekabler ned til garasjen, rydding på fellesareal, tømming av containere mm.

Noe har vi allerede fått utbedret, andre ting jobber vi fortsatt med, som f.eks. henvendelser rundt garasjer og boder. Her er det utbygger, og ikke vi som tildeler boder og garasjeplasser.

Oppbygging av Sameiet Idun Syds egen nettside
Våre hjemmesider www.idunsyd.no hvor vi forsøker å legge ut all informasjon.

Håper nettsiden kan brukes aktivt, – her finnes mye nyttig informasjon.
Konstruktiv tilbakemelding mottas med takk!

Oppslagstavle på nett! Ønsker du å komme i kontakt med andre i vårt sameie, er det nå snart mulig via vår elektroniske oppslagstavle på hjemmesiden – se mer info under egen fane Oppslagstavle.

Midlertidige retningslinjer for Sameiet Idun Syd finner du også på vår nettside.

Som totalleverandør av markiser og screens for Sameiet Idun Syd er valgt
Lunex – Markisemannen A/S, – se mer info under Avtaler.

Reklamasjoner – se mer utfyllende under eget punkt Praktisk info Reklamasjoner.
Den enkelte leilighetsinnehaver har ansvaret for og ”drifte” og vedlikeholde sin egen leilighet, samt ta «utfordringene» med å få reklamasjoner gjennomført via AF gruppen eller Constructive.

Evt. feil og mangler som oppdages på sameiets fellesarealer (uteområder, garasjen, fasader, oppganger, heiser, trappeløp, balkonger, tak o.l.) bes rapportert til Styret.

Noen oppfordringer
Vi oppfordrer folk til ikke å kaste sneiper, snus, tyggegummi eller lignende i uteområdet, men bidra til å holde det pent og ryddig. Vi ser helst at det ikke henges opp lapper i oppgangene, da det gjerne fører til at mange gjør det samme, og det er lett å glemme og fjerne disse.

Parkering mellom fellesanleggene er ikke tillatt. Det finnes dessverre ingen reserverte gjesteparkeringer for besøkene til Sameiet Idun Syd. Det henvises til offentlig parkering i området rundt

For dere som leier ut leiligheten, ber vi vennligst gi informasjon videre til leietagerne.

Vi i Styret håper alle får en fin vinter og vår i sine nye leiligheter.

Bruk nettsiden aktivt, og følg med på informasjon som blir lagt ut.

Hilsen oss i Styret Idun Syd

*