Boligperm

Alle fikk ved innflytting mulighet til å logge seg inn på nettportalen boligperm.no, og kunne her hente informasjon om sin egen leilighet, samt tilvalg.

Denne informasjonen ble utdelt fra Byggherre ved første gangs overtagelse av leilighetene i Sameiet Idun Syd, og Styret har ikke tilgang til denne informasjonen.Boligperm

Innloggingsdata for sistnevnte ble delt ut ved overtakelse av leiligheten.

Boligpermen er din dokumentasjon av leiligheten din på nett. Denne inneholder dokumentasjon om boligens interiør, tekniske løsninger samt beskrivelse av vedlikeholdsrutiner. Dette for å sikre at boligen bevares på en best mulig måte.

Boligen finnes på følgende web-adresse: http://boligperm.no

Du får tilgang til din bolig ved hjelp av de 4 følgende trinn:
1. Bruk «hurtigsøk» på toppen for å finne ditt boligsameie – Idun BT2 Lillogata
2. Velg ditt boligsameie ved å klikke på navnet
3. Velg din leilighet
4. Ved første gangs innlogging, skriv inn navn og e-postadresse

Du vil etter dette få tilsendt et midlertidig passord som du bruker til innlogging første gang. Etter innlogging og opprettelse av egen profil, kan dette passordet da endres etter eget ønske.

For øvrig vises det til utdelt bok: Boligen din – rom for rom.

Brukerinformasjon
Brukerinformasjonen gir deg informasjon i forbindelse med overlevering, reklamasjons-arbeider, eierform,sameiet/borettslaget og deres oppgaver. Videre gis det informasjon om materialer og tekniske installasjoner i leiligheten, samt drift og vedlikehold av dette. For ytterligere beskrivelse av materialer/installasjoner og tegninger av leilighet og fellesareal henvises det til Boligpermen.

Den enkelte leilighets innehaver plikter å sette seg inn i denne informasjonen.
Under har vi oppsummert innledningsvis litt generell informasjon.

Tilvalg
Brukerinformasjon og vedlikeholdsinstruks for den enkelte beboers tilvalg finnes i eget menyvalg i Boligpermen.

Overlevering
Boligen er overlevert i henhold til kjøpekontraktens bestemmelser. Der det ved overtakelse er notert feil og mangler vil disse rettes innen rimelig tid. Eventuelle senere reklamasjoner som ikke kan vente til ettårsbefaringen, meldes til AF Gruppen Norge AS. Fellesarealer, fasader og fellesanlegg vil bli overlevert på tilsvarende måte til styret.

Maling, fargekoder
Rombehandlingsskjemaet med oversikt over farger og materialvalg. som er benyttet i våre leiligheter: Rombehandlingsskjema – DEF – Oversikt farger og materialer, Idun Syd – men husk dette er kun standard løsning.