PRAKTISK INFORMASJON

fra A til Å

Nb! Den enkelte leilighetsinnehaver har ansvaret for å ”drifte” og vedlikeholde sin egen leilighet. Til hjelp for dette fikk den enkelte leilighetsinnehaver utdelt boken Boligen din – rom for rom. Dette er generelle drifts- og vedlikeholdsinstruksjon , samt informasjon om rettigheter og plikter. Dette er ett tillegg til den elektronisk baserte FDV-web som leveres av Curotec. Den er av mer teknisk art og her fremgår nødvendig informasjon om hva som regelmessig bør / må gjøres av vedlikehold, samt hvordan dette skal gjøres, http://boligperm.no

images

Avfallshåndtering

Balkong

Boder

Boligen din – rom for rom
Hver seksjon fikk boken «Boligen din – rom for rom» ved overtakelsen i 2012. Den bør følge leiligheten ved salg.

Boligperm

Boring i vegger og tak

Brann – Brannalarm

Calling-apparat

Canal Digital
Se også viktig kontaktinformasjon

Drift og vedlikehold
Sameiet Idun Syd har valgt et Styre til å ivareta forsvarlig drift og vedlikehold av borettslagets fellesarealer. Styret har inngått nødvendige avtaler med eksterne leverandører for service og drifting av bl.a tekniske anlegg.

Dugnad
Sameiet kjøper tjenester som sørger for drift og vedlikehold gjennom hele året. Det arrangeres derfor ikke dugnader.

El-bil

Elektriker – se viktig kontaktinformasjon

Fasade

Feil og mangler
Feil og mangler som oppdages på sameiets fellesarealer (uteområder, garasjen, fasader, oppganger, heiser, trappeløp, balkonger, tak o.l.) bes rapportert til Styret.

Fjernvarme

Flagging
Flagging fra balkongen er tillatt! Det er bare hyggelig om folk flagger fra balkongen, og vi har sett at flere har skrudd fast flaggfeste i rekkverket. Flagget heises i perioden mars – oktober kl. 08.00, og fires ved solnedgang, men senest kl. 21.00.

Forsikring
Er du forsikret dersom det oppstår skade? Kjøper må selv bestille innbo- og løsøreforsikring fra overtakelse av leiligheten. Sameiets forsikring i OBOS skadeforsikring gjelder bygningsskade. Du må selv tegne innboforsikring. Når skade oppstår er det viktig å begrense skadeomfanget. Hvem ringer du til? Hvem skal du så melde fra til? Du får svar på dette ved å klikke på vingen AVTALER her på hjemmesiden.

Fugler – mating av
Oppfordring til alle: Ikke mat duer, måker, skjærer i Sameiet!
Pass på ikke å ha matrester liggende på terrassene.

Fuglesikring

FUS liker ikke SNUS
Vi oppfordrer folk til ikke å kaste sneiper, snus, tyggegummi eller lignende i uteområdet, men bidra til å holde det pent og ryddig.

Garasje
GJESTEPARKERING FLYTTET
Den ene gjesteparkeringsplassen er flyttet til den andre siden – til plassen hvor U 064 opprinnelig var.

Hagekran
Det vil være 1 stk. utvendig hagekran plassert på vegg ved inngangsparti for hvert 2. bolighus. Denne er kun beregnet for bruk til spyling og rengjøringer av gangveier, vanning av plener etc.

Heiser
Se også viktig kontakinformasjon
HEIS SATT UT AV FUNKSJON OG DØR SOM DELVIS ÅPNER OG LUKKER SEG HELE TIDEN.
Problemet kan være en liten stein eller annet som ligger i dørskinnen. Løsningen kan være å fjerne gjenstanden.

Husordensregler

Innbruddsalarm
Det er ikke montert innbruddsalarm i din leilighet. Ønsker du å være tilknyttet en alarmtjeneste, må du besørge og bekoste dette selv.

Insekt
Støvlus er et 2 – 3 mm langt insekt. Den gjør liten skade, men kan være til irritasjon om antallet blir høyt. Den holder til på fuktige steder hvor den blant annet spiser små muggsopper. Brun støvlus kan ikke bite eller suge blod. Kilde: Norsk folkehelseinstitutt.
Et par leiligheter i sameiet har opplev disse insektene i større antall. Anticimex sier følgende etter å ha vært på befaring: Ynglested har antagelig vært mellom plastfliser og betong ute på balkongen. Det kreves ikke kjemisk bekjempelse, kun støvsuging av fliser og betonggulv. Støvsugerposen fryses før den kastes.

Internett
Se også viktig kontaktinformasjon

Kildesortering
Renovasjonsetaten har nå laget et «grunnkurs i kildesortering»

Markiser

Oppheng av bilder etc. i leilighet

Oppussing

OMBYGGING AV LEILIGHET (KLIKK)
Ombygging av leilighet, som vil medføre endringer i bærende konstruksjoner, eller som på annen måte berøre fellesanlegg (f.eks rør eller andre bruksenheter), kan ikke igangsettes uten godkjenning av sameiets styre.

Oppslagstavle/lapper i oppgangene
Det er ikke anledning til å henge opp lapper i våre fellesområder. Benytt den elektronisk oppslagstavlen på hjemmesiden.

Oppvarming

Overlevering
Boligen er overlevert i henhold til kjøpekontraktens bestemmelser. Der det ved overtakelse er notert feil og mangler vil disse rettes innen rimelig tid. Eventuelle senere reklamasjoner som ikke kan vente til ettårsbefaringen, meldes til AF Gruppen Norge AS. Fellesarealer, fasader og fellesanlegg vil bli overlevert på tilsvarende måte til styret.

Nøkler

Papir/reklame
Vi forsøker å ha en ryddig og koselig oppgang/inngangsparti. Det er ikke lov å legge igjen reklame oppe på/ved siden av postkassene.
Alt papirsøppel må kastes i egnet søppelkasse i søppelrommene.

Parkering
Parkering mellom fellesanleggene er ikke tillatt. Det finnes dessverre ingen reserverte gjesteparkeringer for besøkene til Sameiet Idun Syd. Det henvises til offentlig parkering i området rundt

Porttelefon

Post

Reklamasjon
Feil og mangler som oppdages på sameiets fellesarealer (uteområder, garasjen, fasader, oppganger, heiser, trappeløp, balkonger, tak o.l.) bes rapportert til Styret som vil ta dette med på en samlet mangelliste som følges opp mot utbygger.
For evt. feil og mangler i egen seksjon må sameier selv reklamere overfor utbygger.
Se også eget punkt Reklamasjoner – under Praktisk Info
Se også kapittel 6 om reklamasjoner og boken Boligen din – rom for rom.

Renhold
Se  også viktig kontaktinformasjon

Rørlegger – se viktig kontaktinformasjon

Sameiet Idun Nords e-postadresse – Se viktig kontaktinformasjon

Screens

SECURITAS BOMILJØVAKTHOLD
For alles sikkerhet har Idun Syd inngått en avtale med Securitas om bomiljøvakthold av våre fellesområder, som nå blir skiltet inne og ute. Avtalen innebærer at bomiljøvektere regelmessig patruljerer sameiets områder. I tillegg kan alle beboere ringe Securitas gratis dersom de f. eks

– opplever støy fra andre leiligheter utover sene nattetimer
– møter på uvedkommende
– føler utrygghet
secuiritas
Alle telefoner fra sameiets beboere til Securitas blir loggført og gir styret en oversikt, dersom det er gjentagende hendelser.


Strøm – strømmåler
Det er en strømmåler per seksjon. Avleses i skap i eler ved garasjeanlegget.

Styret i Sameiet

Søppel

TV
Se også viktig kontaktinformasjon

Utomhusanlegget
Det er utebelysning ved hvert inngangsparti til bolighusene og langs gangveier med pullerter plassert på mark. I utvendige sykkel- og søppelboder er det belysning som betjenes via lokale lysbrytere.

Vaktmester

Vedlikehold. Se Drift

Varme – Varmtvann
Det hender at Hafslund varme har problemer med å få levert varmtvann fra sitt fjernvarmeanlegg. Du kan klikke her for å sjekke feilmelding.

Vedtekter

Ventilasjon
Se også viktig kontaktinformasjon