Byggeperioden 2011-12

Eier/selger av tomten, Idun Industri Eiendom AS har avtale med AF Gruppen om bygging av Idun Syd. Avtalen mellom Idun Industri Eiendom og AF Gruppen gjelder nybygg av 98 leiligheter fordelt på tre bygg, beliggende på Idun Industriers gamle gjærfabrikk på Sandaker. Prosjektet Idun blir utført i en totalentreprise, og har en verdi på 158 millioner kroner eks mva. Byggestart er satt til januar 2011, og arbeidene vil pågå frem til medio november 2012.

Byggherrerepresentant: Constructive Development AS www.scd.no
Hans Olav Bjørk – mail: hans.olav.bjork@constructive.no
Nicolai Moe – mail: nicolai.moe@constructive.no
Totalentreprenør: AF-gruppen AS (AF Bygg Oslo)
www.afgruppen.no
Mailadr.: idun@afgruppen.no
Eiendomsmegler: Nye Boliger AS ved Vegar Skredlund
Mailadr.: Vegar.Skredlund@privatmegleren.no
Eiendommen har gårdsnummer 223, bruksnumrene 22, 54 og 58 i Oslo kommune
Bruttoareal: 21 000 m2
Ferdigstillelse: 2012/2013
Ansvarlig arkitekt
4B Arkitekter AS ved Kari Linderud sivilarkitekt MNAL og partner – www.4b.no

Idun Kranselag

Se den flotte filmen fra byggeperioden laget ved kranselag vår 2012:
http://www.youtube.com/watch?v=Juj2Q4b_se4

Andre bilder fra byggeperioden

Indun-utsikt

«Idun – nytt liv ved elven».

Idun sprit og gjærfabrikk - 1 og 2

Idun Sprit & Gjærfabrikk er snart historie.

DSC01041

DSC01044

Det er bare den stolte smijerensporten som blir stående igjen som et minne.

DSC01038

Arkitektene har laget en modell av det som skal komme.

Bilde av F-blokka

Slik skal det bli! Leilighetene var etter planen innflytningsklare ved årsskiftet 2012-2013.

DSC00109

DSC00107

DSC00025

Mange fulgte med på byggeprosessen fra utsiden av gjerdet…

Indun - blokk F - bygging av 7. etasje-oversikt

… og etter hvert ble aktiviteten fanget opp av flyfoto på finn.no.

DSC00689

Befaring høsten 2012. En måned før nøkkeloverdragelse.

20130425_082633

Våren 2013. Snart begynner det å spire.

20130604_170832

20130604_170807

Utearealet til barnehagen begynner å ta form.