Balkonger – fasader

BLIKKSKJERMING MOT REGN

Styret er blitt informert om enkelte andelseiere har montert blikkskjerm på sin balkong for å hindre at vann fra balkongen over renner inn på sin egen balkong eller skitner til balkongglassene. Styret har ikke gitt godkjenning til at slike blikkskjermer blir montert. AF Bygg Oslo har på forespørsel sagt at de ikke kan gå god for installasjoner som er gjort på eget initiativ, men vil ikke tro at dette har noen konsekvens for det bygningsmessige. Slike installasjoner gjøres derfor på andelseiers egen regning og risiko. Styret gjør oppmerksom på at dersom det settes opp slike blikkskjermer som er skjemmende for fasaden, f.eks. på grunn av farge eller utforming eller kan skade bygningen, så vil styret kreve at skjermen fjernes for andelseiers regning. Vi viser til Husordensreglenes pkt. 3 og vedtektene for Sameiet Idun Syd.

Til orientering så har styret fått opplyst at de beboerne som har montert slik blikkskjerm har benyttet blikkenslager Ketil Wilmann tlf 906 76 411.


SOLSKJERMING, MARKISER OG SCREENS

markise

Lunex – Markisemannen A/S er valgt som totalleverandør av markiser og screens for Sameiet Idun Syd: http://www.markisemannen.no.

I tillegg til listepris gis det rabatt i henhold til følgende skala – uavhengig av type teknisk løsning:
35 % rabatt på alle markiser
25 % rabatt på alle screens
30 % rabatt på alle motorer
25 % rabatt på alle interiørprodukter

Lunex – Markisemannen A/S tilbyr også 9 måneders rentefri betalingsutsettelse hvis ønskelig.

Markisemannen A/S er en full-leverandør av alle typer utvendig og innvendige solskjermingsprodukter, men det er kun markiser og screens vi i sameiet er «forpliktet» til å bestille via dem.

Valg av dukfarge på markiser er tatt ut i fra bistand fra prosjektets arkitekt som har anbefalt sameiet en gråfarge som passer med karmer, beslag og søyler:

Dukfarge- Grå S 5000-N

Vi ønsker også å følge fasadeuttrykket i resten av Lillogata (på begge sider av veien) der følgende markisevarianter er valgt: Finess og Sunflex fallreguleringsmarkiser samt screens (Screenline) til vinduene.

Eventuelle kran/liftleier og/eller elektrikerarbeider inngår ikke i tilbudet.

Valgte Screens er motoriserte Screenline 90 i Natureloksert aluminium med en duktype Recasens 700/3500.
Betegnelsen 700 angir fargen på duken, mens 3500 angir tettheten. Fargen er valgt for hele sameiet, men den enkelte står fritt til selv å bestemme tettheten av duken.

Valget falt på Lunex – Markisemannen A/S på bakgrunn av blant annet: kvalitet, leveringsdyktighet, referanser, samt service under prosessen.

I tillegg er produsenten de eneste som kan garantere høykvalitetsprodukter med 15 års garanti.

Lunex – Markisemannen A/S er en heleid norsk produsent som utvikler, patenterer og produserer egne produkter. Fabrikken, serviceavdeling og komplette delelager ligger i umiddelbar nærhet til Oslo, dvs. at det skal være god tilgjengelighet til evt. deler.

Det foreligger ikke noe spesifikk tilbud på hver enkelt markise tilpasset den enkelte leilighet, da alle leiligheter i sameiet er forskjellig med hensyn til mål og tekniske detaljer, noe som kan gi forskjellige priskalkyler. Det betyr at Markisemannen må innom hver enkelt beboer for å avklare hvilken type markise og teknisk løsning som er nødvendig.

Teknisk data markiseduk:
De valgte markiseduker er fargeekte med gjennomfargede vevtråder.
Alle tekstiler, også markiseduk bedømmes etter flere kriterier:

  • Fargeekthet eller «blekningstakt» bedømmes på en skala fra 1 til 7. Valgt markiseduk ligger på trinn 6 på denne skalaen og er faktisk den stofftypen i markedet med tregest blekningstakt .
  • Vanntetthet. Dette måles ved å sette et rør på en oppstrammet duk for så å fylle vann i røret inntil det begynner å «svette» vanndråper på undersiden av duken. Valgt duk tåler en vannsøyle på hele 60 cm før dette inntrer, dvs duken skal være vanntette i alle tenkelige værtyper.
  • Stofftykkelse. Dette måles i gram pr. m2.  Valgt markiseduk har den beste kvaliteten, dvs. 300 gram pr. m2.
  • Markedets mest vindresistente markise. (Testsertifikater foreligger)