Ventilasjon

Det er felles ventilasjonsanlegg i hver blokk med såkalt balansert ventilasjon. Ventilasjonsaggregat er lokalisert i teknisk rom på tak. Vaktmester og ventilasjonsfirma tar seg av vedlikehold av dette. Anlegget er innregulert i forkant av overtakelse og skal gi tilstrekkelig luft slik at tilleggs lufting ved åpninger av vinduer kun skal være nødvendig i særskilte tilfeller. Ventiler i vegger og tak gir tilluft og avtrekk. Ventilasjonshette på kjøkken er en del av ventilasjonsanlegget. Ved bytte av denne må det benyttes produkter som passer til hele ventilasjonssystemet og leiligheten må innreguleres på nytt.

Innføring og informasjon om bruk av ventilasjonsanlegget skal alle ha fått under befaring og overtagelse av leilighetene.

Vi skal alle ha fått utdelt en bok, Boligen din – rom for rom fra Af-gruppen ved innflytting. I kapitel 7 i denne boken, skal varme og ventilasjon være beskrevet nærmere.

Ved problemer kontakt; Bærum Blikk og Ventilasjon direkte se Praktisk Info, Viktige telefonnummer.

Balansert ventilasjon
På Idun er det sentralisert balansert ventilasjon med varmegjenvinner. Styret inngår serviceavtale med autorisert firma som bistår med tilsyn og vedlikehold av det sentrale vedlikeholdet.

Anlegget medfører likevel et ansvar for hver enkelt boenhet, blant annet må du rengjøre overflatene på til- og fraluftventilene og kjøkkenhetten med fettfilteret, samt skifte lyspærer. Vær nøye med vedlikeholdet og rengjøringen, så fungerer det optimalt og du bidrar til å holde både boligen og beboerne friske.