Strøm – strømmåler

Disse er lokalisert i fellesarealer og på blokk D og E i underetasje.
Nøkkel til fellesarealer benyttes her. Strømmålerne er merket med leilighetsnummer.

Åpning av døren kan virke litt vanskelig, men gjør følgende for å åpne sikringskapet:
Vri nøkkel (systemnøkkelen) helt til venstre samtidig som du trekker døren ut. Døren har smekklås.

Sikringsskap
I hvert enkelt sikringsskap i leilighetene, er det montert en hovedbryter, samt kurssikringer. Kurssikringene er av type jordfeilautomater. Det betyr at hver enkelt kurs er utstyrt med jordfeilbryter. Dette for å ivareta utkobling ved jordfeil.

Dersom kombiautomaten løses ut, gjør følgende:

  • Prøv å koble inn kombiautomaten.
  • Hvis dette ikke er mulig, har anlegget fortsatt jordfeil.
  • Slå av alle brytere og trekk ut alle støpsel.
  • Prøv nå å koble inn kombiautomaten.
  • Hvis dette ikke er mulig ligger jordfeilen i anlegget.
  • Kontakt elektroinstallatør.

Lykkes du i å legge inn kombiautomaten, koble inn alt utstyr og sett inn alle støpsel. Løser kombiautomaten ut når du tilkobler noe av utstyret ligger feilen her. Finner du ikke feilen og kombiautomaten ikke lar seg koble inn, kontakt elektroinstallatør.

Utstyr med jordfeil må ikke brukes før feil er rettet!

I sikringsskapet vil du finne oversikt over kursfordeling og hva de forskjellige sikringene dekker.

Informasjon om tilsynsrapport fra Infratek

Kontrollen fra Infratek er et ledd i en revisjon som Ing. F. Wickstrøm har gjennomgått. De punkter som finnes på denne revisjonen nedfelles i en protokoll som oversendes deg som anleggseier og Ing. F. Wickstrøm.

Ing. F. Wickstrøm har fått samme frist som deg til å utbedre disse punktene. Det er med andre ord  ingen ting du skal foreta deg i denne sammenheng ved mindre du har gjort endringer på anlegget i etterkant.

En slik revisjon gjøres for å sikre at de anlegg som leveres er iht. myndighetskrav. Alle dokumentasjon som vanligvis blir etterspurt er tilgjengelig på boligperm.no.  Dersom elektriker trenger tilgang til leiligheten for å utføre endringer i forbindelse med tilsyn vil han ta kontakt.

Kapasitet Boligene er utstyrt med 25 Amper hovedsikringer som sitter sammen med strømmåler. Eksempler på effekter for sikringene: 25A -5,8 KW 16A -3,6 kW

Stikkontakter I følge forskriftene er alle stikkontakter installert med jord. Det må derfor bare benyttes jordet eller dobbeltisolert elektrisk utstyr med flate støpsel eller jordingsstøpsel i hele boligen

Stikkontakter, brytere og annet utstyr kan være flyttet i forhold til tegning, dette pga tilpasninger i forhold til oppbygning av veggen og eventuelt motstående utstyr i naborom, samt for å kunne utføre et komplett skjult anlegg. Funksjonen skal fortsatt være ivaretatt.

Lamper og lys
Som standard er det montert downlights i entre/gang og bad. Det er plassert lamper over vask på kjøkken, samt i bod og på balkong. I resterende rom er det montert stikkontakt ved/i tak som styres av bryter i samme rom. Enkelte har valgt tilvalg i form av lavvoltskinner og ekstra downlights.

Jording
All elektrisk installasjon er jordet til ringjord rundt bygget, armeringen i bygget og tilkobling til hovedvannledning.

Overspenningsvern
Er ikke montert i leilighetene, men i byggets hovedfordeling.

Hovedfordeling for bygget er installert i eget tavlerom i U1 i bygg F med tilkomst fra garasje. I denne tavlen er stigesikringene til Bygg D, E og F, samt kurssikringer for lys og stikkontakter i garasjeanlegget installert.

Underfordelingen til bygg D er plassert i sluse fra garasje til trapp i U1 i Bygg D. Underfordelingen til Bygg E er plassert i garasje i U1 ved inngang til trapperom. Underfordelingene til Bygg F er plassert i garasje ved hovedtavlerom og ved oppgang til del syd. I disse underfordelingene er hovedsikring og strømmåler for hver enkelt leilighet montert. I disse fordelingene er det i tillegg også kurssikringer for lys og stikkontakter i trapperom, samt generelt gårdsanlegg.

NB! Det er 400V fordelingsspenning. Dette vil si at det er 400V spenning frem til hovedfordeling / underfordeling i kjeller og fram til sikringsskap inne i leiligheten.

Energiattest
Energimerket D angir boligens energistandard. Energikarakteren angir hvor energieffektiv boligen er:

Energiattest finner du her:
Energmerking-Idun