Post

For å kunne motta post må postkassene merkes med fullt navn.

Styret ber om at samtlige benytter standard postkasseskilt, slik at det blir en enhet hos oss alle.

Skilt kan bestilles på Posten: http://skiltbutikken.posten.no/variants/109

Husk å bestill det store postkasseskiltet i farge hvit.

Samme framgangsmåte bes benyttes ved navneendring ved utleie. Ved utleie må eier passe på at de nye leietakerne også skaffer tilsvarende postkasseskilt.