Oppvarming – fjernvarme

Hvordan virker radiatorene og hvordan skifter man batteri i termostatene?
page1image1424

I alle oppholdsrom mot yttervegg skal det være montert varmekilde i form av radiatorer på vegg. Temperatur reguleres for hvert rom med termostat som henger på veggen i nærheten av lysstyring. I vinterhalvåret er det generelt slik at desto kaldere det er ute desto varmere blir vannet i radiatorene.

I begynnelsen av vintersessongen kan man oppleve at det suser i radiatorene. Dette vil normalt gi seg når anlegget kommer skikkelig i gang. Hvis det vedvarer skyldes det trolig luft i radiatoren.

Strømmen termostatene trenger, får den fra to batterier på baksiden av termostatene. Hvis batteriene er tomme blir radiatorene kalde! Da må disse skiftes! Det anbefales at batteriene skifte en gang i året!

Bytte batteri på termostat

Termosat IdunSydEn slik termostat finnes i alle soverom og i stuer. Den er trådløst knyttet til radiatoren i samme rom.

Termostaten har et hjul og en spak på siden med 3 innstillinger.
Hjulet har ikke 0 grader som et alternativ, men 5 som laveste mulige grad og det er for at den skal sørge for at det aldri fryser til. Det kan medføre vannlekkasje.

Bruk derfor aldri innstillingen OFF – den skal skal kun brukes når du skal skifte batterier.
Sol=termostaten ber radiatoren om varme om det kommer under gradene du har stilt hjulet inn på
Måne=nattsenking. Må opereres manuelt og senker temperaturen med 4 grader

Skifte av batteri (2 stk. x 3V-batterier)
Dersom termostaten lyser rødt er det fordi den signaliserer til radiatoren at den skal gi ut varme.
Dersom den blinker rødt betyr det at batteriet er svakt
Dersom det ikke lyser betyr det at den for øyeblikket ikke sender signaler til radiatoren. Går batteriet helt ut, så kan man sjekke om batteriet er gått i det hvite metallskapet (teknisk VVS-skap) som finnes i alle leiligheter.

Løsne, fjerneFor å skifte batteriene:

  1. Skru termostaten til OFF (ikke hjulet, men spaken)
  2. Dra hjulet til 5 grader slik at 5-tallet møter pilen
  3. Ta av hjulet og bruk en liten stjernetrekker til å skru av dekselet (et lite hjul/en liten ring som ligger inni faller av i samme slengen)
  4. Dersom termostaten er montert så tett på lysbryter som på bildene her, så må deler av den svarte rammen klippes av for å få ut/inn batteriene. Bruk en avbitertang.

Her er et bilde der den ene biten (til venstre) er klippet bort og den andre biten (til høyre) er i ferd med å knipes bort.
Slik skal det se ut etter at to biter er fjernet og rørlegger indikerer hvor batteriene er:

Bytte-batteri-termostad_1

  1. For å løsne batteriene –  dra dem ut/nedover med noe spisst. Når de har kommet litt ut/ned, så dra dem ut/ned med en tang som er tapet på den ene knipearmen (se bilde). Hvis ikke risikerer du å kortslutte batteriet.

 

 

6. Sett i 2 stk. nye batterier (3V). + inn mot veggen og ringen bakpå batteriet ut.
7. Skru på dekselet og sett på sikkerhetsringen og hjulet. Hjulet settes på i samme posisjon som du skrudde det til da du tok det av – altså slik at 5-tallet er ved pilen. Hvis ikke vil hjulet vise feil temperatur.
8. Du er ferdig!

Skift gjerne batterier en fast dag i året (for hvem husker vel om det var i fjor eller i forifjor man skiftet?). Tips: gjerne samme dag du skrifter batteri i brannvarslerne

Ved feil og problemer kontakt rørlegger GK-rør direkte

– se Praktisk Info, Viktige telefonnummer.

Vi skal alle ha fått utdelt en bok, boligen din – rom for rom fra Af-gruppen ved innflytting. I kapitel 7 i denne boken, skal varme og ventilasjon være beskrevet nærmere.

I vinterhalvåret er det generelt slik at desto kaldere det er ute desto varmere blir vannet i radiatorene.

I sentralens varmeveksler varmes dette vannet opp til en temperatur som er styrt fra en termostat som er montert ute.

Ved ca +10 °C ute sendes varmtvann ut i rørene for oppvarming på ca +40 °C
Ved ca 0 °C ute sendes varmtvann ut i rørene for oppvarming på +48 – +50 °.
Ved ca  -20  °C ute sendes varmtvann ut i rørene for oppvarming på +60 – +65 °C
Men i henhold til reguleringer fra Hafslund/Oslo kommune skal ikke temperaturen i leiligheten være mer enn +21 – 22 °C. Gjennomstrømningen av vann i radiatorene og radiatorenes kapasitet er beregnet ut i fra dette (radiatorens overflatetemperatur vil trolig være litt høyere enn 22 °C). Det betyr også at selv om det står 30 grader på termostaten vil dette kun gi maksimumstemperatur i rommet på rundt 22 °C. Hvis man ønsker at det skal være varmere enn det i leiligheten må man i tillegg benytte en elektrisk ovn (vifteovn e.l.).

Som mange lurer på, man trenger med andre ord ikke kontakte Hafslund eller vaktmester for å slå på anlegget. Dette skjer automatisk og er styrt av/fra Hafslund og varmen i radiatorene regulerer seg selv avhengig av utetemperatur.

Fjernvarme

Fjernvarme forsyner bygg med energi til varmtvann og oppvarming. Anlegget benytter ulike energikilder, både spillvarme, avfallsforbrenning, varmepumper, bioenergi og gass for å varme opp vannet. Vannet distribueres gjennom isolerte rør.

Varmegjennvinning
I vår bolig er det installert varmegjenvinning som er en del av ventilasjonssystemet. Den tar ut energi fra avtrekksluften og overfører varme til innblåsingsluften. I et varmegjenvinningsaggregat krysser inne- og uteluft hverandre i en roterende varmevekser, hvor ca. 70-80% av energien overføres til gjenvinning.

Vannbåren varme med radiatorer
Vannbåren varme er en fellesbetegnelse på sentralvarmesystemer der oppvarmet vann ledes gjennom boligen, enten gjennom radiatorer eller via varmerør i gulvet.

På Idun er det vannbåren varme via radiatorer, og disse radiatorene er alle knyttet sammen i et felles vannvarmesystem der hver boenhet har sin egen krets i systemet. Varmen i hver boenhet styres fra et vannfordelerskap som enten er plassert i bod eller entre. Her finner du også styringsautomatikken for hvert enkelt rom. Alle radiatorene i leilighetens rom kan reguleres separat med egen temperaturregulator. Temperaturen på vannet, og dermed også overflatetemperaturen på radiatoren, kan reguleres mellom +30 grader og +60grader Celsius.

Drift og vedlikehold av systemene skjer sentralt, og hver beboer har begrenset ansvar for vedlilkeholdet, som begrenser seg til å holde radiatorene rene på overflaten. Kostnadene til oppvarmingen inngår i fellesutgiftene.

Det er ingen kjølefunsjon for boenhetene om sommeren.

Varmekabler
På Idun er det lagt elektriske varmekabler i WC- og badegulv. Dette er elektriske ledningssløyfer som er lagt ned i gulvet og der temperaturen styres av en termostad på veggen.

Radiatorer

Radiatorerer montert i samtlige rom. Radiatorene er levert i variable størrelser tilpasset vindustørrelse og rommenes effektbehov.

radiator
Radiatorene er av type Ludvik, produsert av Lyngson.

 

 

Vedlikehold, ettersyn
I røranlegget vil det være luft som skilles ut og kan samles i radiatorene. Dette vil medføre ”klukkelyder” i radiatorene, og ved å ta på radiatoren vil man kjenne at den øvre delen av radiatoren ikke er like varm som radiatorens nedre område. Dette reduserer radiatorens varmeavgivelse, og denne luften må slippes ut.

Utluftningsventil er påmontert radiatorens øvre høyre side, og denne åpnes forsiktig ved å benytte lufteskrue som settes i lufteventilen. Man dreier mot venstre til man hører luft siver ut av ventilen. Når radiatoren er ferdig utluftet vil det komme vann ut av ventilen, og ventilen lukkes ved å dreie mot høyre.

Dersom radiatorene ønskes demontert for oppussing etc, anbefaler vi at rørlegger kontaktes.

Radiatorventil
Regulering av radiatorenes temperaturavgivelse styres via romtermostat på vegg som igjen styrer en motorventil plassert i fordelingsskap.

radiatorventil