Oppheng – oppussing

Etter innflytting kan det fort være aktuelt å henge opp bilder/lamper etc. Da er det viktig å være klar over at det går tekniske føringer i både vegger og tak. I betongtak kan det bores maksimalt 45 millimeter. I gipshimling og gipsvegger anbefales det brukt «mollyplugger» som kan kjøpes i jernvareforretning. Vær varsom ved hulltaking i himling og vegger, da det kan ligge føringer for både vann, strøm og ventilasjon. I alle vegger rundt bad og kjøkken kan det ligge vannrør. Skruer for innfesting må ikke gå mer enn 40 millimeter inn i vegg.

Når det gjelder innfesting i vegger og tak er det oppgitt i boligperm.no hva som gjelder.
Alle fikk ved innflytting mulighet til å logge seg inn på nettportalen http://boligperm.no
og kan her hente informasjon om sin egen leilighet, samt tilvalg.

Generelt er det trygt å bore 40 mm inn i betongtak før man treffer på noe. Vis forsiktighet rundt sprinkelhoder og andre installasjoner. I gipsvegger er det ett til to lag gips, se plantegning som er lagt ut på boligpermen.

AF Gruppen leverer ikke ut tegninger som viser nøyaktig plassering av rør/ledninger i vegg.For mer info fikk alle beboere utlevert en bok, Boligen din – rom for rom fra AF Gruppen ved overtagelsen.

OMBYGGING AV LEILIGHET
Ombygging av leilighet, som vil medføre endringer i bærende konstruksjoner, eller som på annen måte berøre fellesanlegg (f.eks rør eller andre bruksenheter), kan ikke igangsettes uten godkjenning av sameiets styre.