Sameiermøte

Ordinært sameiermøte 2019 for Sameiet Idun Syd
Sameiet Idun Syd vil avholde ordinært sameiermøte tirsdag 19. mars 2019.
Møtet avholdes i Treschows hus (lokalene til Sagende seniorsenter), Treschowsgate 2A
kl. 19.00. http://www.sagenetorshovseniorsenter.no/

Det vises til Lov om Eierseksjoner § 33:
”Ordinært sameiermøte skal holdes hvert år innen utgangen av april. Styret skal på forhånd varsle sameierne om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som ønskes behandlet”.

I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med mer informasjon.

Varsel Ordinært sameiermøte 2019

Ordinær årsmøteprotokoll 12.04.2018

7244 Idun syd sameie -2018

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Idun Syd 6. april 2017 finner du her:
7244 Idun Syd SAM

7244- Idun Syd Årsmelding-14.04.16

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Idun Syd 14.04.16:
7244-Idun Syd-Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Idun Syd-14.04.16

7244 Sameiet Idun Syd-sameiermøte 120315

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Idun Syd 03.04.14:
7244 Sameiet Idun Syd – Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Idun Syd 03.04.14

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Idun Syd 30.04.13:
7244 Protokoll – Sameiermøte Idun Syd 300413