Felleskostnader

Sameiet Idun Syd
v/OBOS Eiendomsforvaltning
Pb 6688, St. Olavs plass
0129 Oslo

Budsjett og felleskostnader ble fremlagt i ekstraordinært sameiermøte den 03.09.12 og senere vedtatt av styret.
Felleskostnader: kr 37,- pr kvm
Canal Digital koster kr 119,- + grunnpakken kr 137,- til sammen kr 256,-.
Kostnader forbundet med garasjeplass: kr 150,- pr plass/mnd.

Kontakt og spørsmål til forvaltningskonsulent Camilla Brøndbo. Hun kan treffes på
tlf.: 22 86 56 64 eller e-post: camilla.brondbo@obos.no.