Calling – porttelefon

Ved hvert inngangsparti er det felles ringetablå, hvor man søker opp leilighets nummer eller navn på kjøper for å ringe på.

GT SYSTEM Brukerveiledning for display stasjoner GT-NS og GT-DM

Calling -ytterdør

534.01 Airphone – Brukermanual

 

 

 

 

Send Styret en mail for oppdatering: styret@idunsyd.no

Arbeidet med å bytte navn på porttelefonen og garasjeportåpner har dessverre vist seg å være mer krevende enn det Styret først var klar over. Vi har derfor sett oss nødt til å sette dette arbeidet bort til en privat aktør, noe som vil medføre kostnader for bestiller. Kostnaden vil bli fakturert fortløpende til eier av boligseksjonen.
Innføring av fakturering vil starte umiddelbart.

Priser:
– Kun endring garasjeportåpner (pr. gang, ikke pr. tlf. nr.) kr. 375,-
– Endring/nytt navn porttelefon kr. 500,-
– Begge deler samtidig kr. 500,-

Følgende opplysninger må gis ved endringer:
– Navn (før/etter for porttelefon)
– Adresse
– Mobilnummer (for garasjeportåpner)
– Leilighetsnummer
– H-nummeret

I henhold til tilvalg, har vi forskjellige callingsystemer i de forskjellige leilighetene.

534.01 Airphone – GT-1C-L – Brukerveiledning
534.01 Airphone – GT-1D – Brukerveiledning

Problemer med ytterdørene! Gjentatte ganger fungerer ikke ytterdørenes automatikk som ønsket. Dette skyldes ofte at døren har blitt manuelt «tvunget» til å være oppe, – f.eks. flytting, håndverkere som går ut og inn.

Det er en liten sort «flippbryter» på dørpumpene og disse skal konstant stå på II for at ytterdørene skal fungere som den skal.