Brann – brannalarm

Aller først – brannalarmanlegget der du bor
Det er installert brannalarmanlegg i boligene. Sentralen befinner seg i det tekniske rommet i kjelleren. Alle bygningene har sprinkleranlegg. Unntaket er bodarealet på plan U2 og garasjen. Betjeningspanelet for brannalarmanlegget er plassert ved garasjeporten ved plan U1, som ligger ved hovedinnkjøringsveien for brannvesenet.

Det er installert ledesystemer som viser rømningsveiene og utgangene fra parkeringen og fra bodarealene. I tillegg er det montert ledelys i trapperommene, samt ledelys eller markeringslys i alle lukkede korridorer som ikke har tilgang til dagslys. Alle trappesjaktene er klargjort for røykventilering. Dette styres fra betjeningspanelet på utgangsplanet.

Det er viktig at du setter deg godt inn i brannalarmanlegget som er beskrevet i FDV-permen.

Branninstruks ved brannalarmSkjermbilde 2015-12-22 kl. 20.00.54

Sørg for at alle blir varslet
Lukk dører og vinduer
Gå raskt ut av bygningen
Ikke bruk heis

Ved brann:
Varsle personer i fare
Trykk inn manuell brannmelder
Varsle brannvesenet på nødnummer 110
Si i fra til brannvesenet hvis det fremdeles er folk inne

Merk: Brannrøyk er svært giftig! Dersom trapperommet er fylt av røyk, bruk alternativ rømningsvei eller gå tilbake til leiligheten. Gjør deg til kjenne via vindu eller balkong, slik at redningspersonell kan hjelpe deg trygt ut.

Redde, varsle, slokke
REDDE: Sørg for at alle kommer i sikkerhet.
VARSLE: Varsle brannvesenet på nødnummer 110
SLOKKE: Forsøk å slokke brannen, men utsett aldri deg selv eller andre for unødig fare.

Nødnummer til brannvesenet: 110

I forbindelse med at Styret i Idun Syd har inngått avtale med Norsk Brannvern, ble det gjennomført befaring i sameiets 98 leiligheter også i 2016

Norsk Brannvern har gjennomført en årlig internkontrollgjennomgang av brannsikkerheten i boligsammenslutningen. Det er sett på brannvarslingen, brannslukningen, rømningsforholdene, samt gitt enkel rådgivning til beboerne.

Rapporten for 2016: Sameiet Idun Syd servicerapport feb 2016 Norsk brannvern

Rapporten for 2015: Norsk Brannvern – Idun Syd servicerapport feb 2015

Din leilighet
Det er brannmelder/detektor i hver leilighet som er tilknyttet felles anlegg. Detekteres røyk/varme i en leilighet vil hele blokken leiligheten ligger i bli varslet. Det er også brannmeldere/detektorer i underetasjen. Detekteres røyk/varme i garasjen vil hele sameiet bli varslet. Ved utløsning av alarm skal leiligheten/blokka forlates.

Brannslange på Idun Syd
Boligen din er utstyrt med en 20 meters brannslange i kjøkkenbenken. Pass på at slangen og stoppekranen som er knyttet til den, alltid er fritt tilgjengelig. For å unngå at det står trykk på slangen, skal stoppekranen alltid være stengt når den ikke er i bruk. Kontroller husbrannslangen en gang per år. Rull ut hele slangen og sjekk at kranen virker og at slangen er uten sprekker ved å la vannet renne gjennom den. Tøm slangen for vann før du henger den tilbake etter inspeksjonen slik at du ikke får vannskade i benkeskapet.

Leilighetsbruker bør gjøre seg kjent med plassering og bruk av slangen.

brannslange

Slangen er av type BRK N200.

 

 

 

 

 

Røykvarslere på Idun Syd
Alle leilighetene er utstyrt med røykvarslere som får strøm fra strømnettet, samt at de er utstyrt med et batteri i tilfelle strømbrudd. Røykvarslerne er koblet til det sentrale brannalarmanlegget, og vil løse ut fellesalarmen hvis de registrerer røyk. Gjør deg kjent med hva som er gode og trygge rutiner for brannsikkerhet hjemme.

Røykvarslerne som ble satt opp i leilighetene og fellesområdene da Idun Syd ble bygget, har nettspenning hele tiden, med felles batteribackup fra sentralen.

Generelt om røykvarslere
Røykvarslere redder mange liv hvert år. Test dem jevnlig og vær påpasselig at du fester de ordentlig på plass. Alle boliger skal ha minst én godkjent røykvarsler eller et FG-godkjent brannalarmanlegg. Brukeren av boligen har ansvaret for å teste dem og skifte batteri jevnlig. Er boligen stor, trenger du flere røykvarslere. Røykvarslerne bør være koblet sammen slik at de varsler samtidig.

Test at røykvarslerne virker som de skal, for eksempel en gang i måneden. Batteriet bør vanligvis skiftes en gang per år. Gjør det til en vane å bytte batteri 1. desember. Denne dagen er nemlig Røykvarslerens dag. Rengjør dem for støv og smuss. Bruk for eksempel en støvsuger på svak styrke. Vær forsiktig så du ikke skader elektronikken i varsleren.

Leverandører og forsikringsselskaper anbefaler at røykvarslere byttes ut omtrent hvert tiende år.

Relevante linker som er nyttig å sette seg inn i:
http://www.brann-og-redningsetaten.oslo.kommune.no/article191196-716.html http://www.dsb.no/en/Ansvarsomrader/Brannvern/