Avfallshåndtering – søppel

Vise godt «søppelvett» og vi får et ryddig fellesareal. Hva kan jeg kaste hvor?

Vi har to søppelboder – et frittstående søppelrom ved blokk D og et stort rom i 1. etasje i F-blokka.

TIDSPUNKT FOR HENTING AV AVFALL (oppdatert 02.10.16)

Her kan du kaste kildesortert husholdningsavfall i avfallsbeholdere.
Kildesortering-Oslo-mini-med tekst
Papir og papp i egen avfallsbeholder – husk å slå sammen pappesker.
Alle poser må knytes med dobbel knute slik at de holder seg intakt gjennom hele sorteringsprosessen.

Sameiet er en del av søppelsorteringen i bydelen. Det er kun ovenfor nevnt husholdningsavfall som renovasjonsetaten tar med seg.  Avfallsbeholderne tømmes mandag, onsdag og fredag. Papircontainer tømmes hver mandag.

Metallbokser og glass har egen container i enden av Lillogata.

Sparepærer, batterier, hageavfall, kjøkkenutstyr, møbler etc
se: http://sortere.no/#kommune=Oslo eller www.renovasjonsetaten.oslo.kommune.no

Kildesortering Oslo, diplom Idun Syd

Hyggelig melding fra Oslo kommune Renovasjonsetaten, diplom mottatt februar 2015
Takk for den gode innsatsen for å forbedre kildesorteringen i borettslaget!