Vaktmester

OBOS Eiendomsdrift har i dag vaktmestertjenester for Sameiet Idun Syd.

Vår vaktmester, Carl Ove Grønli, er på Sameiet Idun Syd tirsdag og torsdag.

Gårdpass er ansvarlig for våre vintertjenester, slik som snørydding og strøing av uteområder.

Alle henvendelser angående vaktmestertjenester skal gå via styret for at sameiet skal kunne ha kontroll med vaktmesterkostnadene.