Heiser

Vi har serviceavtale med Kone.

Det er viktig for at heisene skal fungere tilfredsstillende til enhver tid at følgende respekteres av alle:

  • Heisene må ikke overbelastes!
  • Dørene må ikke holdes oppe ved at det settes noe fysisk foran som skal holde døren igjen.
  • Påse at terskel er fri for fremmedlegemer som småstein etc.

Husk at alle må være med på å betale for servicemannen som må tilkalles ved heisstans!

Står du eller noen andre fast i heisen eller, trykk på alarmknappen og du vil få umiddelbar hjelp.

Står heisen, ring Styret umiddelbart etter at man er klar over den tekniske feilen.

Men man ha raskere tilgang til heisen –
Ring KONE Servicesenter Alarmsentral 24/7 – tlf. 0HEIS eller 04347
E-post: konenorge@kone.com

– 24 timers tjeneste kun for alarm- og feilmeldinger.