Barnehagen

Idun FUS barnehage

 

 

 

 

Nordpolen FUS barnehage avdeling Idun
er en helt ny barnehage som åpnet sine dører 5. august 2013.
Beboere i sameiet kan benytte lekeplassen i barnehagen når denne er stengt og det ikke foregår vedlikehold.
Arealet/parkeringsplassene utenfor barnehagen er oppmerket til 3 parkeringsplasser som tilhører barnehagen (2 HC plasser og en vanlig plass).

Barnehage1

Nordpolen FUS barnehage tilbyr et gjennomarbeidet driftskonsept, et moderne barnehagebygg og godt utviklede rutiner. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø skal barna få utvikle seg, oppleve mestring og få nye utfordringer. Gode planer, erfaringsutveksling og et motivert personale skal gi barna en variert og spennende hverdag.

Idun FUS barnehage utvikles og eies av Trygge Barnehager og FUS. http://idun.bhg.no

Nordpolen FUS barnehage, daglig leder: Cathrine Lauvrak Andersen
Tlf: 908 11 979, e- post: dl.nordpolen@bhg.no

Trygge barnehager: kontaktperson: Karine Kjelder Madsen Telefon: 52 71 95 19
E-mail: karine@tryggebarnehager.no