Kategoriarkiv: Styret informerer

Benytt hjemmesiden

På hjemmesiden til Sameiet Idun Syd finner du nyttige opplysninger og viktig informasjon om vårt boligsameie. Har du spørsmål til styret, lurer du på forhold i sameiet, trenger du kontaktinformasjon til våre samarbeidspartnere eller vil du vite mer om sameiet du bor i? Du finner de fleste svarene her.

Viser til fellesutsending av SMS 18. mars:
Ordinært årsmøtet for Sameiet Idun Syd er utsatt i henhold til Folkehelseinstituttets (FHI) retningslinjer. Årsmøtet vil bli annonsert på et senere tidspunkt og det vurderes at det skal gjennomføres med digital løsning. Mer informasjon kommer etter påske.

Ordinært Sameiermøte 2020 for Sameiet Idun Syd
Sameiet Idun Syd vil avholde ordinært sameiermøte tirsdag 31. mars 2020
Møtet avholdes i Treschows hus (lokalene til Sagende seniorsenter),
Treschowsgate 2A kl. 18:30 – 20:00.
Frist for innlevering av forslag er 28. februar 2020, og sendes til styret@idunsyd.no

Det vises til Lov om Eierseksjoner § 33:
«Ordinært sameiermøte skal holdes hvert år innen utgangen av april. Styret skal på forhånd varsle sameierne om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som ønskes behandlet».

I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med mer informasjon.

Informasjon fra styret angående avtale med Norsk Brannvern.
I forbindelse med at boligsammenslutningen har en avtale med Norsk Brannvern, vil de komme på befaring i følgende adresser mellom klokken 17:00 og 21

ONSDAG 15.01 besøkes: Lillogata 12 + Nordpolen barnehage avd. Idun F
MANDAG 20.01 besøkes: Lillogata 10
ONSDAG 22.01 besøkes: Lillogata 6
MANDAG 27.01 besøkes: Lillogata 2

Dersom man ikke har mulighet til å være hjemme på oppsatt kveld vil de komme tilbake:
TORSDAG 30. januar mellom kl. 17:00 og 21:00.

Norsk Brannvern vil foreta en kartlegging av brannsikkerheten og utføre enkle kontroller. Teste, samt bytte batteri i røykvarslere og utføre enkel kontroll av slukker. Dette er en del av styrets systematiske HMS-arbeid for økt brannsikkerhet for alle beboere. Det er viktig at Norsk Brannvern får kommet innom samtlige boenheter.

Ved spørsmål, vennligst kontakt styret. Eventuelt Norsk Brannvern på post@norskbrannvern.no

JULETREHENTING FREDAG 10. JANUAR
KL. 17.50 Krysset Sandakerveien og Hans Nilsen Hauges gate

https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13307108-1576845482/Tjenester%20og%20tilbud/Avfall%20og%20gjenvinning/Henting%20av%20juletrær/Bydelene%20St.%20Hanshaugen%2C%20Nordre%20Aker%20og%20Sagene.pdf

FAKTURA: INSTALLASJON INFRASTRUKTUR EL-BIL – BELØP KR. 2889
På sameiermøtet 2019 ble det gjort vedtak om at innleggelse av infrastruktur for å kunne koble til el bil skulle fordeles på garasjeplassene.  Dette er en kostnad som kommer utenom lader.
Protokoll 2019

OPPVARMING
Enkelte melder fra om at deres radiatorer ikke virker. Det er stor sannsynlighet for at batteriene (2 x CR2430) i termostaten på veggen har sluttet å virke.
Se praktisk informasjon «OPPVARMING – FJERNVARME« Her står det at det anbefales at batteriene skiftes hvert år, men erfaring viser at de kan holde i mer enn to år.

LADING 02.12.2019
Tilgangen til nettet for lading er ute av drift, både Lefdal/Zaptec og Telenor er på saken. Styret jobber tett på for å få en snarlig løsning på situasjonen. Et tips er at enkelte har fått til å lade ved bruk av Zaptec Appen.

HUSLEIEØKNING FRA JANUAR 2020 02.12.2019
Styret har vedtatt å endre felles- og garasjekostnadene med 10% fra og med 01.01.2020. Årsaken er økning av kommunale avgifter og strøm, samt nødvendige avsettinger til fremtidige vedlikehold.
Det er det andre året på rad at kostnadene øker med 10%, men styret håper at fra og med 2021 kan kostnadsøkningene følger konsumprisindeksen.

Telenor (Canal Digital) har varslet om økning av deres priser fra 2020

Heisedør i 5. etasje  – Lillogata 6 er ute av funksjon pga ødelagt trinse.
Heismontøren fra Kone kommer tilbake (ny dato) tirsdag 3. Desember.

Det er meldt om funn av skjeggkre i enkelte leiligheter. Den enkelte eier må ta ansvar og eventuelt selv skaffe profesjonell hjelp i håp om å få dem utryddet. Samtidig ber styret om at eiere som har fått skjeggkre melder fra til styret – for oversiktens skyld.
For mer info, se f.eks: https://www.anticimex.com/nb-no/skadedyrproblem/skadedyridentifisering/skjeggkre/

Ønsker du å bestille el-bil-lader?
Last ned kunderegistrerings-skjemaet nedenfor, fyll ut og send det direkte til elbil@lefdal.no

SPRINKEL-KILE-VANN-STOPPER
Dersom du skulle være så uheldig å få slått ut den røde splinten i sprinkelanlegget vil det strømme ut 70 liter vann per minutt. Styret deler derfor ut en kile til hver boenhet. Dyttes kilen inn som illustrert på bildet vil vannet stoppe. (Nb! Ikke forsøk dette så lenge den røde splinten står i …)
Kilen henges på dørklinken mellom 21.00 og 22.00 mandag 19. august.
Ta godt vare på den!

  1. SECURITAS BOMILJØVAKTHOLD – 22971070
    Minner om at Idun Syd har avtale med Securitas om bomiljøvakthold av våre fellesområder, som er skiltet inne og ute. Avtalen innebærer at bomiljøvektere regelmessig patruljerer sameiets områder. I tillegg kan alle beboere ringe Securitas gratis dersom de f. eks
    – opplever støy fra andre leiligheter utover sene nattetimer
    – møter på uvedkommende
    – føler utrygghet

secuiritas

 

VANLIGE SPØRSMÅL TIL STYRET:

Hvordan bytte navn på calling og telefonnummer til porttelefon?

DRIFTS- OG FEILMELDING FRA HAFSLUND VARME

Sameiet Idun Syd

Adresse: Lillogata nr. 2, 4, 6, 10 og 12
Styret kan kontaktes på e-post: styret@idunsyd.no eller mobil: Se «Styret» under vingen «OM OSS»

***